Medarbetare möter många möjligheter

Caroline Lagerholm och Carl Johan Arestad ansvarar för EY:s arbete med studentrelationer.

När Caroline Lagerholm och Carl Johan Arestad började på EY var det den öppna atmosfären och möjligheten till utveckling som lockade. Genom att erbjuda många karriärmöjligheter har EY skapat en attraktiv företagskultur som lockar studenter till företaget år efter år.

Både Caroline och Carl Johan blev intresserade av EY under studietiden. I dag har de hunnit arbeta några år i företaget och parallellt med sina ordinarie uppdrag arbetar de även med studentrelationer.

– Vi bjuder in till olika events för att studenterna ska kunna lära känna oss och vi dem. Vi försöker att visa rätt bild av vilka vi är som jobbar på EY, hur vi är som personer och hur vår företagskultur är. Jag tror att det genomsyrar alla våra event på skolorna och andra sammanhang där studenter träffar oss, säger Caroline.

Nyligen blev EY återigen topprankat av ekonomistudenter i Universums undersökning Företagsbarometern. I Sverige rankas företaget högst i branschen och i den nordiska mätningen är EY den allra mest attraktiva arbetsgivaren bland alla företag. Att vara en populär arbetsgivare bland ekonomistudenter är viktigt för EY som varje år rekryterar hundratals nya medarbetare varav merparten är nyutexaminerade studenter.

– Det känns mycket inspirerande! Det är ett kvitto på att det arbete som vi lägger ner faktiskt ger resultat och att vi har lyckats förmedla vår företagskultur. Universiteten och studenterna är en viktig källa för att hitta framtida medarbetare och se till att vi hela tiden utvecklas som företag. Det finns otroligt mycket kompetens, engagemang och driv bland studenter som är värdefullt för EY att ta vara på, säger Carl Johan.

På EY står medarbetarnas utveckling i centrum. Även om arbete i team är centralt, så är individuell utveckling ett starkt fokus på EY. De första åren får du, förutom många nya erfarenheter, en stor mängd schemalagd utbildning.

– Startskottet är en introduktionskurs i Spanien för nyanställda från hela Norden där du får teknisk utbildning, öva dig på att lösa case, lära känna många av dina kollegor och börja bygga ditt professionella nätverk, säger Caroline.

Som medarbetare på EY har du också en counselor, en karriärcoach som hjälper till att planera karriären på både kort och lång sikt. Tillsammans sätter ni upp tydliga, mätbara mål som följs upp kontinuerligt.

– Det finns även mycket att engagera sig i vid sidan av de vanliga arbetsuppgifterna. Det kan vara studentaktiviteter, att delta i olika idrottssektioner, skriva för vår Karriärblogg, vara lärare på interna utbildningar eller driva andra interna projekt, säger Carl Johan.

Till sist – era bästa tips till någon som ska börja arbeta på EY?
Caroline: Mitt bästa tips är att fråga, fråga, fråga! Inlärningskurvan under de första åren är väldigt brant och därför ska man verkligen passa på. Det är utvecklande att jobba med duktiga kollegor och du ska verkligen ta de chanser du får gällande spännande uppdrag inom EY!
Carl Johan: Jag skulle vilja börja med att säga välkommen! Mitt bästa tips är att ta vara på alla kompetenta kollegor som du kommer att lära känna. Det finns så många som kan så mycket och som du kan lära dig av. Visa även att du är villig att ställa upp för andra, det ger mer tillbaka än vad man tror.

Namn: Caroline Lagerholm
Titel: Senior Auditor, Assurance samt nationellt ansvarig för EY:s studentaktiviteter
Utbildning: Civilekonom på Linköpings universitet

Namn: Carl Johan Arestad
Titel: Senior Consultant, Advisory services samt nationellt ansvarig för EY:s studentaktiviteter
Utbildning: Master of science in Finance vid Lunds universitet