Studentaktiviteter

EY kommer att närvara på följande arbetsmarknadsmässor under våren 2018.

Skola Event Datum Kontakt
Uppsala universitet Kontaktdagarna 24-25 januari Amanda Gålnander
Christian Linderholm
Högskolan i Borås STARK 25 januari Malin Nilsson
Handelshögskolan i Göteborg GAIUS 25 januari Anna Sandberg
Märta Månsson
Umeå universitet Uniaden 30 januari Jessica Fritz
Daniel Palmér
Örebro universitet Campusmässan 7 februari Pontus Ekevid
Linköpings universitet Juroday 8 februari Sofie Lindén
Theodor Wängström
Handelshögskolan i Stockholm Handelsdagarna 9 februari Alice Lundin
Victor Håkansson
Linköpings universitet LARM 13 februari Cecilia Le Ridou
Handelshögskolan i Jönköping Nextstep 20 februari Patrik Ün
Lunds universitet EEE-dagarna 22 februari André Ljungström
Lina Albinsson
Stockholms universitet Ekonomernas Dagar 28 februari Jessica Schmidt
Wictor Von Walden
Linnéuniversitetet AMÅR 1 mars Michaela Karlsson
Handelshögskolan i Göteborg REKON 8 mars Fredrik Unger
Matilda Lodin
Stockholms universitet Karriärdagen 18 april Jessica Schmidt
Stephanie Skogsberg