Studentaktiviteter

EY närvarar vanligtvis på arbetsmarknadsmässor runt om i landet under året. Däremot är ingen kalender fastställd för 2020-2021 ännu p.g.a rådande pandemi. Denna sida uppdateras när event är fastställda.

Kalender nedan är från tidigare år.

Skola Event Datum Kontakt
Linköpings universitet TEAM-dagarna 25-26 september Johan Enarsson
Hanna Peterson
Stockholms universitet Juristdagarna 11 oktober Sofie Lindén
Theodor Wängström
Lunds universitet JiA-dagen 25 oktober Sofie Lindén
Theodor Wängström
Kungliga Tekniska Högskolan Consulting Day 31 oktober Mattias Hallersbo
Jessica Ho
Handelshögskolan i Göteborg GADDEN 13-14 november Mattias Drummond
Matilda Lodin
Södertörns högskola e-day 14 november Sandra Elofsson
Lunds Tekniska Högskola Arkad 14-15 november Henrik Nilsson
Philip Smith
Uppsala universitet Kontaktdagarna 15-16 november Christian Linderholm
Gustav Lundén
Uppsala universitet Kontaktdagen 16 november Sofie Lindén
Theodor Wängström
Mälardalens högskola Mälekons ekonomidag 21 november Linnea Scheid
Chalmers I-dagen 27 november Arvid Petersen
Zoran Maracic
Örebro universitet Juristmässan 28 november Sofie Lindén
Theodor Wängström
Karlstads universitet KEY-dagen 28 november Filip Enger