Hållbarhetsrevision

Hej kära bloggläsare!

Vi söker nyexaminerade ekonomer med fokus på hållbarhetsgranskning till Stockholm. Du hittar annonsen längst ner i mitt inlägg.

Det är så kul att så många klickar in er här på Karriärbloggen och läser. I ett av mina första inlägg berättade jag lite om min grupp och nämnde då att även de som jobbar heltid med hållbarhetsrevision tillhör min grupp. I detta inlägg tänkte jag berätta lite mer om just hållbarhetsrevision och slog mig ner och pratade en stund med Marianne som är specialistmedlem i FAR med inriktning hållbarhetsrevision.

Jag började med att fråga hur många de är som jobbar med hålbarhetsgranskningar och fick svar att de är åtta stycken som tillhör min grupp. Sedan finns det ett nätverk med ungefär femton personer inom andra revisionsgrupper i Stockholm som ingår i teamen för hållbarhetsgranskningar. Utöver det samarbetar de också med andra kontor runt om i landet och med hållbarhetsteam i Norden. Hållbarhetsteamet växer i takt med att efterfrågan på våra tjänster ökar och just nu finns det en annons ute om att vi söker nya medarbetare! Länken till annonsen har jag lagt lite längre ner.

Jag fortsatte med att fråga hur utvecklingen inom området ser ut och enligt Marianne är hållbarhetsrapportering ett område i snabb utveckling med ökad reglering och involvering från tillsynsmyndigheter. Vidare berättade hon att det i dagsläget uppskattas vara drygt 2 000 bolag i Sverige som träffas av kraven för lagstadgad hållbarhetsrapportering. Dessa rapporter ska revisorn granska och uttala sig om, d.v.s. att en hållbarhetsrapport har upprättats och att den innehåller de obligatoriska uppgifter som lagen anger. Dessutom har många stora bolag frivilligt åtagit sig att låta data och information i hållbarhetsredovisningen vara översiktligt granskad av revisor.

Marianne tillsammans med de andra hållbarhetsrevisorerna arbetar både med att säkerställa att de lagstadgade hållbarhetsredovisningarna lever upp till kraven i årsredovisningslagen och att översiktligt granska hållbarhetsinformationen i de frivilliga granskningsuppdragen.

Avslutningsvis nämner hon att det pågår ett omfattande arbete inom EU med regleringar som ställer ökade rapporteringskrav på våra kunder, vilket i sin tur leder till ökade krav på granskning och uppföljning av informationen som lämnas.

Som ovan nämnt så ökar efterfrågan på våra tjänster och just nu söker vi nyexaminerade ekonomer med fokus på hållbarhetsgranskning. Är du intresserad av att bli en i hållbarhetsteamet så kika på annonsen här!

Vi hörs snart igen!

Lisa