Med boken mot strupen – vilken kunskap gör dig unik?

Under min korta tid på EY har jag fått lära mig otroligt mycket och fått möjlighet att börja jobba med att styra min karriär i den riktning jag önskar.

Har du någon gång reflekterat över hur kunskap gör oss alla unika? Och tänk om det fanns en arbetsplats där man kan skapa sig en karriär baserat på kunskap som är lika unik som varje medarbetare?

Om man ger sig på ett försök i att dyka ner i filosofins värld och börjar reflektera kring hur varje person skiljer sig åt baserat på en unik sammansättning av kunskap är det möjligt att man inte tar sig upp igen. Jag är en person som sedan ungefär… ja men alltid, har fascinerats av kunskap på en nästan orimlig nivå. Vare sig det handlar om kunskap kring ekonomi, revision, olika lagar och regelverk, eller helt andra ämnen så som vilken pensel som passar till en oljebaserad färg eller hur många dagar en krukväxt klarar sig utan vatten innan det är kört (en kunskap som jag för övrigt tyvärr inte bemästrar riktigt ännu) – så tycker jag att all kunskap är bra kunskap.

Trots min fascination över detta fenomen har jag också insett att kunskap – eller i alla fall känslan av en brist på denna – kan vara något som kan medföra extrem ångest. Känslan av att vilja svara på en fråga eller utföra en uppgift, men inte kunna för att man inte behärskar den vetskap eller de färdigheter som krävs, kan verkligen sätta sig som en klump i magen. Det räcker med att blicka tillbaka på tiden som student och de tillfällen då man satt på en salstenta och läste en fråga som man visste att man borde kunna, men ändå inte kunde svara på. Kanske berodde det på att man alltför ofta gjorde dåliga bedömningar om vilka kunskapsområden man kunde hoppa över i kurslitteraturen för att ”det inte lär komma med på tentan den här gången”, kanske berodde det på något helt annat. Något som däremot går att konstatera är att det kändes som att frågan sattes som en bok mot strupen och man bara önskade att man hade möjlighet att utveckla sina kunskaper oändligt mycket.   

Caroline Lagerholm – Learning Leader för Assurance i Sverige.

Något som jag tyckte var otroligt viktigt när jag sökte jobb som student var möjligheten att hitta en arbetsplats där man ständigt kan utvecklas. En stor anledning till varför jag sökte mig till och slutligen valde EY, var för att det är en organisation som investerar väldigt mycket i sina medarbetares lärande. Något som jag också ansåg var viktigt var möjligheten att kunna påverka sitt lärande och sin karriär efter egna önskemål. För att få en bättre inblick i EY:s tankesätt kring utbildning och möjligheten att låta medarbetare styra över sin egen karriär, har jag i det här inlägget intervjuat Caroline Lagerholm – Learning Leader för Assurance i Sverige. Caroline är ett utmärkt exempel på hur man själv kan påverka sin karriär inom vår organisation och hon ger bra insikter och tips på hur EY ser på lärande, utbildning och karriär. Trevlig läsning!  

 • Hej Caroline! Vad roligt att du ville ställa upp på en intervju. Kan du berätta lite om dig själv och din resa på EY?
  Min resa på EY började hösten 2013. Jag började som revisionsmedarbetare i den publika gruppen på huvudkontoret i Stockholm. Redan efter ungefär ett halvår blev jag studentansvarig för Linköpings universitet, och var det i drygt 2,5 år. Samtidigt som jag så småningom klättrade i min roll som revisor blev jag även nationellt ansvarig för EY:s studentverksamhet ”Student Relations Team”, vilket jag var i ungefär 3,5 år. År 2018 blev jag manager i min revisorsroll, och sedan 1 januari 2020 valde jag att ta över 50 procent av min tjänst som utbildningsansvarig för Assurance i Sverige. Utmaningarna som kommit i och med covid-19 har dock gjort att jag fått lägga mer fokus på min roll som utbildningsansvarig under 2020.   
”De utbildningar jag gått på har gett möjlighet att bygga ett starkt nätverk inom såväl Sverige som andra nordiska och europeiska länder.”, säger Caroline.
 • Vad innebär din roll som Learning Leader för Assurance i Sverige?
  Min roll innebär egentligen att jag är ansvarig för utbildningen för alla inom Assurance i Sverige. Kort sagt ansvarar jag för att alla våra medarbetare ska få rätt utbildning oavsett nivå – från nyanställda till våra partners. Det gäller alltså både grundutbildningsplanen, men även den fortsatta vidareutbildningen, så att medarbetare både innan och efter de skriver auktorisationsprovet ska få en så bra utbildning som möjligt. Utöver detta har jag även mycket kontakt med andra Learning Leaders i de nordiska länderna så att vi tillsammans ska få ihop utbildningen på nordisk nivå, med Sveriges Assurance-ledning och många andra inom vår organisation. Ett ”spindeln-i-nätet”-arbete helt enkelt! 
 • EY satsar enormt mycket på att utbilda sina medarbetare. Hur går tankarna kring att det satsas mycket på internupplärning och kurser – det vill säga hur man som medarbetare på EY ska utvecklas?
  Jag tycker att konceptet kring utbildningarna är A och O. Det viktiga att komma ihåg när vi pratar om utbildningar är att de innebär så mycket mer än bara utbildning! Dels får man såklart rätt kunskap för att kunna utföra kommande arbetsuppgifter, men man får inte glömma bort den sociala aspekten man (normalt sett) får vid utbildningstillfällen – och den tror jag är otroligt viktig. Under 2020 har dock utbildningarna varit lite annorlunda, eftersom de digitaliserats i och med covid-19. Men jag vet ju själv att de utbildningar jag gått på har gett en otrolig möjlighet att bygga ett starkt nätverk inom såväl Sverige som andra nordiska och europeiska länder.

 • Vad erbjuds man som nyanställd under de första åren?
  Eftersom jag är Learning Leader för Assurance (där revision ingår) får svaret bli lite mer Assurance-specifikt. Assurance är det affärsområde inom EY som får allra mest utbildning. Detta är en effekt av att Assurance är det affärsområde som har mest krav på specifik utbildning från myndigheter, något de andra affärsområdena inte har i riktigt samma utsträckning. I praktiken innebär detta att vi har en grundutbildningsplan för de första åren på EY, och då har de anställda det kartlagt för sig vad som är obligatoriskt varje år. Sedan har man som anställd även möjlighet att skräddarsy sin utbildning beroende på vad man jobbar med för inriktning på bolag, men också vad man vill lära sig eller om man känner att man har kunskapsglapp från studietiden. Förutom detta ändrade Revisorsinpektionen för några år sedan kraven för att kunna bli auktoriserad revisor, så de flesta som börjar hos oss kommer att skriva revisorsprovet utifrån de nya kraven. Detta innebär att det inte längre finns krav på att man ska ha läst vissa specifika kurser på universitet. Av den anledningen blir utbildningen när man kommer till EY ännu mer viktig, eftersom vi måste se till att rätt personer fyller sina kunskapsluckor med rätt kunskap. Detta innebär att det blir mer ansvar för oss på företaget, men det är också det jag gillar med mitt jobb! 

  Här vill jag passa på att lyfta utbildningsorganisationen i stort. Medarbetare på EY har även möjlighet att utvecklas på andra sätt, exempelvis genom att vara lärare. Alla de som är lärare på våra kurser jobbar som revisorer, alternativt på vår skatteavdelning eller liknande. Det är alltså inga externa personer vi tar in som lärare. Där har man som medarbetare oändligt många möjligheter. Att välja att också bli lärare innebär att man kan få arbetstid för att läsa på de ämnen man ska lära ut. Men det innebär också en investering för framtiden då man, förutom den kunskap man fått när man läst på olika ämnen, även får erfarenhet av att känna sig bekväm med att presentera inför folk på såväl svenska som engelska! Som lärare bygger man också sitt interna EY-nätverk, eftersom du lär känna personer från Sveriges alla håll och kanter samt personer från hela Norden och EMEIA (Europe, Middle East, India, Africa).
 • Man har som anställd på EY många gånger hört att man kan styra över sin egen karriär. Hur kan man gå till väga för att vinkla sin roll som exempelvis medarbetare på Assurance till något eget?
  Väldigt bra fråga! Jag tror att man får fightas för det lite själv om det är så att man vill göra lite andra saker. Mitt tips är att hela tiden ha ett öra ut i organisationen och höra vad som kan erbjudas. Ett annat tips är att ta vara på plattformar som exempelvis Karriärbloggen eller våra interna nyhetsbrev eller liknande. På så sätt kan man uppfatta vilka möjligheter som finns. Att även prata med sin counselor om saker man eventuellt vet att man vill göra – det finns alltid stöttepelare att tillgå! Men jag tycker att det är viktigt att som nyanställd först försöka komma in i sitt arbete och få in det som rutin innan man går vidare med andra sysslor. Man får bygga upp det på en lagom nivå. Men det finns ju så oändligt många vägar som sagt!
 • Varför är det så viktigt att vara medveten om det här ämnet anser du? 
  Jag tror att de flesta som kommer direkt från universitetet inte är helt säkra på exakt vad de vill arbeta med i framtiden. Av den anledningen tycker jag att EY är arbetsplats där det ges oändligt många möjligheter, vilket är perfekt när man inte är helt säker på vad man vill arbeta med. Också möjligheten att kunna göra sin karriär till något eget, är något jag uppskattar enormt mycket, och ser som en fördel med att arbeta på ett så stort globalt företag!  

  –//–

Som jag nämnde ovan, var det väldigt viktigt för mig att välja en arbetsplats som gav sina medarbetare förutsättningar att ständigt utvecklas. Jag ville heller aldrig mer behöva känna den där hopplösa känslan som man ibland kunde känna under en salstenta. Trots att de första månaderna som nyanställd revisor kan liknas vid att man ständigt är som ett svävande frågetecken, finns det alltid kollegor eller andra resurser att tillgå – vilket har varit en enorm trygghet för mig. Eftersom jag under min studietid redan jobbade med revision, ansåg jag dessutom att det var viktigt för mig att inte stanna upp i mitt lärande i min fortsatta karriär. Som Caroline nämnde i intervjun, har EY en grundutbildningsplan för alla medarbetare inför att så småningom kunna skriva revisorsprovet. Grundutbildningsplanen är verkligen ett enormt privilegium för EY:s medarbetare, men det var också något som till viss del oroade mig, eftersom jag ville fortsätta utvecklas utifrån mina tidigare färdigheter. I dag är jag medveten om att det absolut inte var en anledning till oro! EY ger verkligen sina medarbetare oändligt många möjligheter att kunna utvecklas och styra sina karriärer i den riktning som önskas. För min del har min counselor varit ett enormt stort stöd i den här frågan. Han kommer alltid med idéer kring vilka möjligheter som finns och hur jag kan gå tillväga för att tänka utanför boxen och uppnå de mål jag har satt upp för mig själv, samtidigt som jag får möjligheten att följa grundutbildningsplanen – och jag kan säga att jag är enormt förväntansfull och taggad på det som väntar!  

Avslutnings vill jag, med julbjällror spelandes högt i högtalarna och ljusslingor blinkades utanför fönstret, passa på att önska er alla kära bloggläsare en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!  

På återseende!