EY:s Klimatgrupp, det här är vi!

“Building a better working world means building a more sustainable one − and we think we should start with ourselves!”

Med de orden vill vi, Hannes Rönnerfalk och Anita Kumar, kort berätta om ett spännande och aktuellt initiativ på EY som vi är en del av. Det hela startade hösten 2019 då några av oss från EY:s Stockholmskontor började organisera möten för att engagera oss i ett gemensamt intresse − nämligen Klimatet. Syftet med våra möten var att erbjuda ett forum och en möjlighet för oss och den som kände sig intresserad att uttrycka sig kring, diskutera och påverka klimatfrågor inom organisationen. Vi upplevde alla att det fanns stora möjligheter att engagera fler medarbetare gällande EY:s interna klimatinitiativ och att det var dags att göra något åt det. Vår grupp fick snart namnet ”Klimatgruppen” och nu, efter ett års tid, är vi rätt nöjda med detta epitet. Från början var vi ungefär tio personer från olika affärsområden på Stockholmskontoret. Men allt eftersom har vi fått fler intresserade deltagare och även spridning till andra kontor i Sverige.

En del av Klimatgruppen på vårt senaste möte – ett trevlig sätt att ta en kaffe tillsammans och diskutera gemensamt intresse. Ofta härlig och lättsam stämning, och ett skönt avbräck mot det vardagliga arbetet.

Varför startade vi då Klimatgruppen? Gruppen drivs volontärt av oss medarbetare och syftet är dels att utgöra ett forum för diskussion kring ett delat intresse, dels att utgöra en plattform för initiativ från en gräsrotsnivå. Vi ville ge oss medarbetare en röst i klimatfrågan, och kände att detta bäst kunde ordnas av oss själva.

Anledningen till att vi som medarbetare känner att det är nödvändigt att arbeta aktivt inom EY för ett ökat ansvar gentemot klimatförändringarna är att vi tillsammans kan göra skillnad. Vi tror att viljan att förändra vårt individuella och kollektiva beteende är stor hos alla EY:s anställda. Vi ser även att det finns möjlighet att utöka engagemanget inom klimatfrågan. Individuellt ansvar anser vi vara grunden, men gemensamt ansvar är lösningen. Bara på Stockholmskontoret är vi totalt cirka 1 500 anställda. Räknar vi in hela Sverige uppgår antalet till cirka 2 900. Det innebär att vi som företag har stora möjligheter att påverka både lokalt och nationellt. För att parafrasera en aktör på snabbmatsmarknaden: Vi är tillräckligt stora för att göra skillnad.

Att ta gruppbild över Teams är inte alltid helt enkelt och överraskningsmoment dyker upp, som här när vi hamnade i en…hörsal?

Hur arbetar vi mer konkret? Jo, genom medarbetardiskussioner, samarbete och initiativ, vilka sprids från gräsrotsnivå, hoppas vi i Klimatgruppen kunna påverka EY och våra medarbetare. Genom Klimatgruppens arbete strävar vi efter att skapa förändring och integrera våra värderingar kring klimatfrågor än mer i EY:s arbete. Nu, efter ett års aktivitet, har vi etablerat oss som en grupp med en röst och påbörjat ett samarbete med exempelvis EY:s Sustainability Lead.  Idén är att erbjuda en organiserad stödgrupp för EY:s Sustainability Lead i dennes koordinering och strategiska utveckling av det interna klimatarbetet. På så vis utgör vi även en röst i EY:s Sustainability Leads diskussioner med ledningsgruppen med syfte att driva förändring på en högre nivå inom EY. Lite mer konkret ämnar vi även hålla seminarier, skriva nyhetsbrev, ta fram och förmedla relevant data, etc. Alla initiativ är välkomna! Vi vet att det i olika delar av Sverige drivs både smarta och roliga initiativ som vi vill få mer kunskap om och hjälpa till att sprida vidare.

Susanna och Hannes i ännu en Teams-bild. Vi har varit med från start och är medgrundare till initiativet, några frågor? Våra kontaktuppgifter finner du till vänster.

Slutligen vill vi inom Klimatgruppen säkerställa att hållbarhet och klimatfrågan får en ännu större roll i vårt dagliga arbete och vår arbetskultur. ”Building a better working world” beskriver syftet med EY:s verksamhet och vad vi vill uppnå med vårt arbete. För oss, Hannes och Anita med fellow Klimatgruppsmedlemmar, inkluderar detta även arbetet för en mer hållbar värld – och vi tror att vi borde börja med oss själva! Har du några frågor om initiativet får du gärna kontakta hos här: Hannes, Anita och Susanna!