Löpande granskning på en flexibel arbetsplats

Wow, vad tiden springer iväg. Jag har redan jobbat i över två månader på EY och den ena dagen är aldrig den andra lik. Att EY är en flexibel arbetsplats var jag medveten om innan jag började min anställning, men SÅ HÄR flexibel förväntade jag mig inte.

Ena dagen är vi fem stycken på kontoret och dagen därpå nästan fulltaliga. Covid-19 är så klart en stor bidragande faktor till detta, då många så långt det är möjligt arbetar hemifrån. Kanske just därför skiljer sig dagarna så mycket ifrån varandra eller vad vet jag? Jag har ju som sagt endast arbetat en kortare tid på EY.

Mitt hemmakontor, rekommenderar inte att sitta och jobba på en köksstol.

Hursomhelst, jag tänkte gå in lite mer på hur dagarna kan se ut för oss här på revision. Just nu är vi inne i en period där vi utför mycket löpande granskning. Det innebär att vi jobbar ute hos kunden och går igenom deras olika processer – allt från inköpsprocess till löneprocess – för att få en bättre förståelse inför det kommande bokslutet. Vi gör även andra löpande granskningsåtgärder som till exempel avstämningar av moms och sociala avgifter. Den löpande granskningen gör vi i första hand för att förhindra eventuella brister såsom orimliga saldon eller andra oegentligheter som kan leda till en oren revisionsberättelse. Vi vill ju såklart få ihop en revisionsberättelse utan några anmärkningar.

Som ni säkert förstår är det inte alltid vi kan vara ute hos kund och jobba. En del har stängt sina kontor och jobbar hemifrån, medan andra helt enkelt vill undvika att samlas fler än nödvändigt på samma plats. I år sker alltså en del löpande granskning från EY-kontoret, eller där vi under dagen befinner oss, och vi har god kommunikation med kunderna via telefon eller mejl .

Min kollega Miranda på kontoret i Ängelholm är väldigt förtjust i post-it lappar.

Som jag nämnde tidigare finns det inte en dag som är den andra lik. Vi på EY i Nordvästra Skåne finns i Ängelholm och i Helsingborg. Även om vi räknas som ett kontor, är själva kontoret alltså uppdelat på två olika platser. För oss innebär detta att vi i princip har fyra olika arbetsplatser att välja mellan. Ena dagen är man i Ängelholm, nästa i Helsingborg, den tredje är vi ute hos kund och den fjärde kanske man arbetar hemma. För att försäkra oss om att vi inte blir för många personer på ett av kontoren i dessa tider har vi en egen planeringsfil. Där fyller vi i var vi planerar att vara, vilket har funkat mycket bra hittills. Vi undviker alltså trängsel och det får man en ständig påminnelse om, särskilt vid kaffemaskinerna där det sitter lappar om vikten av att hålla avstånd. Så EY är minst sagt en flexibel arbetsplats.

Har du några frågor eller funderingar kring löpande granskning eller något annat som berör revision, tveka inte på att höra av dig (så tar jag frågan vidare, då jag troligtvis inte vet svaret själv, hehe)!