Vad är Transfer Pricing och hur är det att jobba med det?

I detta inlägget tänkte jag berätta lite mer om Transfer Pricing och hur det är att jobba med det.

Ute på den dagliga lunchpromenaden.

Vad är Transfer Pricing?
Kort kan man säga att Transfer Pricing, eller internprissättning som det heter på svenska, handlar om hur multinationella koncerner prissätter varor eller tjänster som säljs mellan företag i samma koncern. Varor eller tjänster som säljs mellan företag inom samma koncern ska prissättas enligt den så kallade armlängdsprincipen. Armlängdsprincipen innebär att priset på de varor och tjänster som säljs mellan företag i samma koncern ska motsvara det pris som oberoende företag har på liknande varor eller tjänster.

Vad jag gör om dagarna
Några av mina vanligast uppgifter på EY är bland annat att upprätta Transfer Pricing-dokumentation, benchmarkstudier och Transfer Pricing-bedömningar.

Transfer Pricing-dokumentation
Multinationella koncerner som köper och säljer varor och tjänster mellan företag i en koncern måste upprätta Transfer Pricing-dokumentation. Syftet med Transfer Pricing-dokumentation är att visa skattemyndigheter att de koncerninterna transaktionerna är prissatta enligt armlängdsprincipen.

Benchmarkstudie
För att bedöma om de koncerninterna transaktionerna är förenliga med armlängdsprincipen gör man en benchmarkstuide, eller jämförbarhetsanalys som det heter på svenska. Syftet med benchmarkstudien är att jämföra de koncerninterna transaktionerna med liknande transaktioner mellan oberoende företag.

Transfer Pricing-bedömning
Inte alla multinationella koncerner omfattas av Transfer Pricing-reglerna. Det finns olika kriterier för när en koncern ska omfattas av Transfer Pricing-reglerna. När man genomför en Transfer Pricing-bedömning kan man bland annat undersöka om en koncerns struktur och de koncerninterna transaktionerna omfattas av Transfer Pricing-reglerna eller om det finns några Transfer Pricing-risker.

Dessa tre arbetsuppgifter är de vanligaste som jag just nu jobbar med på EY. Men det är så mycket mer jag gör, allt från att bidra med ett Transfer Pricing-perspektiv i en due diligence (en företagsbesiktning i samband med köp eller sälj av företag) till att bistå i processer i domstol.

Avslutningsvis får du här de tre största anledningarna till varför jag tycker Transfer Pricing är så kul:

Gaminghörnan som nu mera är jobbhörnan (och Elsa).
  1. Den ena dagen är aldrig den andra lik – Det är en väldigt stor bredd på arbetsuppgifterna och om du tycker något är mer kul finns det oftast en möjlighet att fokusera lite extra på det,
  2. Man får jobba med internationell skatt – Transfer Pricing-reglerna är mer eller mindre lika i alla länder som tillämpar reglerna. Det innebär att om du kan ett lands Transfer Pricing-regler, så kan du i princip jobba med Transfer Pricing i vilket land som helst.
  3. Arbeta med multinationella koncerner och välkända varumärken – Det är alltid lite extra roligt att jobba med ett företag vars produkter eller tjänster man uppskattar eller kanske till och med använder privat.

Vill du veta mer om Transfer Pricing eller hur det är att jobba med det är du välkommen att höra av dig till mig!