Osäkra tider och Tax i Göteborgs roll

Hej Karriärbloggens läsare!

Snygga?

EY tror stenhårt på det interna mötet och satsar därför stort på att låta nyanställda från olika länder träffas för att knyta kontakt tidigt i karriären. År 2020 har inte varit ett vanligt år, alltså blev det ingen introduktionskonferens i Toledo. Inte heller blev det någon fysisk konferens för Tax i Sverige i våras, eller någon fredagsfika på fredagarna. Givetvis tråkigt, men samtidigt försumbart sett till vad många nu tvingas genomgå.

EY i Göteborg tog snabbt flera beslut för att undvika onödig smitta bland kollegor och övergången till hundraprocentigt arbete online var smärtfri. För att hålla koll på varandras välmående och den snabba rättsutvecklingen som följde av pandemin, började vi som arbetar närmast varandra med schemalagda digitala möten varannan dag. När den värsta stormen, eller rättare sagt chocken, lagt sig hade vi möte ungefär två gånger i veckan (här befinner vi oss nu). Varannan vecka checkar dessutom hela Tax i Göteborg in i samma digitala mötesrum för att gå igenom nyheter, men även sådana saker som lätt faller mellan stolarna när man slutar träffas på kontoret. Med dessa förutsättningar gick mitt första halvår som anställd så snabbt, att jag knappt hann blinka innan mitt första halvår var förbi.

För det fall kontorsbesök är nödvändiga har viktiga säkerhetsåtgärder vidtagits på Parkgatan 49.

Trots allt som hänt har vi haft fullt upp. Många av räddningspaketen som regeringen presenterat har haft stark koppling till våra affärsområden, så kunder har bett om vår hjälp för att förstå och söka olika stöd. Detta har givit upphov till blandade känslor. Många kunder har varit uppenbart stressade och behövt tackla svåra situationer som varit både oförutsedda och oönskade, mycket tråkigt såklart. Samtidigt har det känts bra att hjälpa till i det stävjande arbetet; givande att få delta i de åtgärder som många gånger varit helt väsentliga för kundens fortsatta verksamhet. Våren har minst sagt varit speciell.

För att ge dig en förståelse för vilken resurs Tax i Göteborg utgör för EY:s kunder har jag översiktligt summerat våra fyra kompetensområden.

Business Tax Services arbetar främst med olika bolagsskattefrågor. Vi arbetar med att upprätta deklarationer och bistå bolag med råd kring omstruktureringar eller förvärv. Under revisionssäsongen arbetar vi nära våra kollegor från revision där vi hjälper till att granska skattefrågorna inom revisionerna.

Indirect Tax arbetar både nationellt och internationellt med många olika frågor och kunder. Vid varje transaktion i ett företag finns en momsfråga att hantera. Vanliga frågor är bland annat vilken momseffekt en tilltänkt omstrukturering kan få, momseffekter vid köp och försäljning av fastigheter och bolag samt momsmässig hantering vid försäljning av varor och tjänster till andra länder.

International Tax and Transaction Tax Services arbetar med transfer pricing. Företag som är verksamma i flera länder behöver se till att skattebasen fördelas mellan de länder där koncernen är verksam − en fördelning i förhållande till hur koncernen arbetar operationellt samt fördelning av funktioner, risker och tillgångar.

People Advisory Services arbetar med internationella personalförflyttningar och säkerställer att kunderna uppfyller kraven främst rörande skatt- och socialförsäkringsfrågor vid internationellt arbete. Detta innebär allt från regelefterlevnad och rapportering till löpande skatterådgivning kring specifika landsöverskridande anställningsupplägg.

Arbetsgången ser i stort sett ut som följer. Kunden kontaktar sin kontaktperson eller blir refererad till någon på EY. Här spelar EY:s nätverk en extremt stor roll för att ge kunden enkel tillgång till alla våra affärsområden i alla länder. På så vis tar vi med oss hela EY till kunden. Som ett led i att säkerställa nätverkets funktion även i framtiden satsar EY bland annat på mötet mellan nyanställda. Flertalet uppdrag blir refererade till oss från kollegor utomlands och vice versa. Efter inledande kontakt börjar arbetet. Beroende på hur väl vi känner till kunden från tidigare kontakter inhämtar vi den information som krävs för att klarlägga vart kunden befinner sig och vad som behöver göras. Det ena uppdraget är sällan det andra likt, även om det finns vissa säsongsbetonade inslag, till exempel datum för inlämning av deklaration och mönster som nu under sensommaren och hösten med ett ökande behov av omstruktureringar.

Jag arbetar som du förstår inom området Business Tax Services, där jag stormtrivs! Tycker du liksom jag om skatterätt och vill veta mer om hur det är att arbeta på Tax i Göteborg, skicka ett meddelande till mig på LinkedIn. Jag delar mer än gärna med mig!