Lite mer om det faktiska projektarbetet jag gör

Den här gången tänkte jag berätta lite mer om det faktiska projektarbetet jag gör. Det är ett varierat och utmanande arbete som innebär många olika arbetsuppgifter. Vill man lära sig mycket och tycker om att analysera och få en djup förståelse för olika bolag är det ett väldigt spännande jobb!

Projektrummet vi jobbar i just nu.

Jag jobbar just nu på ett säljsideprojekt där kunden är en private equity-firma (PE). Vi tar alltså fram material inför en försäljning av bolaget som PE-firman äger. Det inkluderar allt finansiellt material som en potentiell köpare kan vara intresserad av. Slutprodukten kommer vara en databok i Excel och en rapport i Powerpoint. Ibland kan en del av arbetet innebära en dynamisk presentation av datan, men det är normalt sett inte slutprodukten.

Vi behöver förstå alla siffror på djupet och analyserar resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödet för bolaget. Vi tittar på de underliggande siffror som årsredovisningen är uppbyggd av, och gör olika typer av checkar för att se att datan från de olika källorna stämmer. Den här delen av jobbet är en del av vår ”reconciliation”-process, och handlar om att vi vill vara säkra på att vi tittar på siffror som är korrekta och som hänger ihop.

Ett säljsidesprojekt är ofta lite längre än en köpsida, cirka två månader är vanligt. Det är roligt med projekt som är lite längre och mer omfattande, eftersom man hinner få en djupare inblick i många olika delar av analysen. I projektet jag är i nu har jag bland annat arbetat med Business Overview, Volume vs Price analysis including FX analysis, Key Business drivers vilket innebär nedbrytning av resultaträkningen på en mängd olika vis, skapande av Revenue and Gross margin Bridges, analys av fasta kostnader, och analys av FTE:s (full time employees).

Utöver dessa delar i den faktiska analysen, som ofta innebär mycket arbete i Powerpoint och Excel, har jag även gjort mycket som är kopplat till själva arbetet med informationsinhämtning. Jag har till exempel laddat ner och strukturerat datan vi fått, ställt frågor till bolagets management för att få mer förståelse kring saker och mer material, uppdaterat vår informationsbehovslista kontinuerligt, och varit med på ett antal olika möten. En del av arbetet handlar alltså om kontakt med människorna som sitter i ledningen på bolaget vi tittar på. Det är jättekul för det är inspirerande att träffa duktiga människor som kan mycket om hur man driver ett visst bolag.

En dag var vi till exempel på bolagets huvudkontor. Vi flög iväg tidigt på morgonen, fick en rundvisning och hade möten på deras kontor hela dagen, för att sedan flyga hem igen på kvällen. Det var riktigt kul att få en ännu djupare inblick i bolaget! Blir en annan sak när man är där på plats. Men största delen av tiden arbetar vi från vårt kontor i Stockholm, eftersom dessa processer ofta är hemliga tills det faktiskt blir en försäljning. Delvis därför sitter mitt team i ett eget projektrum och jobbar, så att vi kan prata om saker öppet utan att andra hör. Det är självklart lite extra kul att jobba med saker som inte är officiella ännu, att så att säga få en inblick i vad som sker innan det sker .

Jag har även arbetat med att ta fram material som har mer med de legala och administrativa frågorna att göra. Som att skriva uppdragsbrev där hela arbetet beskrivs, inklusive omfattningen på projektet. Dessa delar i jobbet göra att man får en väldigt bra förståelse för och överblick över vad hela projektet innebär, och det blir tydligare vad som är hela processen från start till mål.

På lunch med projektgruppen.

Mitt arbete innebär också mycket kontakt med våra indiska kollegor som hjälper oss med olika uppgifter. Den här delen av arbetet gör att jag blir bättre på att delegera uppgifter på ett tydligt och strukturerat sätt, vilket såklart är väldigt värdefullt för att kunna arbeta effektivt i ett team.

Vi har även haft en del projektgruppsluncher! Det är ett bra sätt att lära känna varandra lite bättre, vilket alltid bra när man ska jobba mycket ihop. I slutet av projekten brukar vi också ha någon typ av avslutande tillställning, så det ser jag fram emot, det är såklart höjdpunkten på hela arbetet! 😛 Nä, skämt åsido, det är ett väldigt spännande och lärorikt arbete, just för att man exponeras för många olika saker, och särskilt kul tycker jag att det är att man blir riktigt bra på att analysera bolag. Tycker du också att det låter spännande ska du inte tveka att söka till oss. 😊