“Vi växer kraftigt och letar hela tiden efter bra personer med rätt kompetens”

Magnus Sjölander.

Magnus Sjölander, en av grundbultarna i Digital Finance-initiativet, såg en spännande utmaning i att ”bygga bolag” inom en etablerad organisation. I grund och botten bistår Digital Finance (internt benämnt Financial Accountig Advisory Services Tech, eller FAAS Tech) organisationer med att effektivisera deras finansfunktioner – primärt med hjälp av digital teknik. Däremot är agendan inte skriven i sten, något som både Magnus och undertecknad värdesätter.

(I mitt tidigare inlägg Vad är det du jobbar med egentligen? hittar du mer information om de olika avdelningarna inom Financial Accounting Advisory Services.)

Magnus Sjölander
Titel: Manager & Tech Lead, Sweden, Digital Finance Financial Accounting Advisory Services

Utbildning: M.Sc. inom Management and Economics of Innovation från Chalmers Tekniska Högskola, examen 2014

Favoritpryl i hemmet: Google Nest

Berätta kort om vad du jobbar med och vad som är på gång hos er just nu.
– Mitt jobb är att hjälpa företag att digitalisera och optimera deras ekonomifunktion. Vi [EY] har precis avslutat ett projekt där vi hjälpt en global organisation med att designa deras finansfunktion. FAAS Techs bidrag har varit att stötta i att definiera den digitala strategin samt välja vilka digitala verktyg som organisationen kunde få mest värde av att införa. Sådana verktyg eller tekniker kan exempelvis vara Process Mining, RPA (robotic process automation), Blockchain etcetera. Nästa steg blir att stötta kunden med att implementera den valda modellen. Ett riktigt spännande uppdrag, säger Magnus och fortsätter:

– Låt mig ge ett annat konkret exempel: Ett högpresenterande bolag stänger sina böcker (rapportering, konsolidering, intern- och extern rapportering o.s.v.) på sex dagar, medan snittet bland nordiska börsbolag är cirka elva dagar. De extra fem dagarna driver ökade kostnader, minskad tillit till siffrorna och framförallt minskad möjlighet att dra värdeskapande insikter baserat på rapporterna, eftersom informationen är föråldrad när den når beslutsfattarna. Mitt jobb är att hjälpa våra kunder att bli mer högpresenterande och digitalisering spelar en avgörande roll för att nå dit. Jag vill samtidigt vara tydlig med att detta bara är ett av många exempel på vad vi jobbar med, säger Magnus.

– Dessutom åker vi till Trysil tillsammans med FAAS Norden i mars för att blanda kompetensbyggande, grupputveckling och förhoppningsvis några åk i skidbacken. Det ser jag väldigt mycket fram emot.

Varför sökte du dig till FAAS Tech? 
– Jag älskar att starta och driva upp initiativ och jag såg det som en intressant och spännande utmaning att vara först in och sätta en digital agenda med EY:s varumärke i ryggen. Allt jag har gjort i min karriär har i någon mån varit entreprenöriellt, och detta följer den röda tråden, säger Magnus.

– Dessutom har jag upplevt att marknaden har ett stort behov av den här typen av tjänster som kombinerar djup kunskap inom ekonomi med djup kunskap inom teknologi. Jag fick också ett väldigt bra intryck av de människor som jobbar här, och det finns en stark vilja att satsa på det här området.

Hur ser ert kompetensbehov ut och hur gör ni för att aktivt rekrytera nya talanger?
– Vi expanderar kraftigt och letar hela tiden efter bra personer med rätt kompetens. Inom EY finns personer med marknadsledande kompetens inom ekonomi och verksamhetsutveckling. Till FAAS Tech söker vi just nu talanger som har mer IT-kompetens i sin profil. Tillsammans bygger vi sedan starka cross-funktionella team.

FAAS Tech har funnits i Sverige i ett år och är under kraftig utveckling. Vill man som läsare av bloggen komma i kontakt med FAAS Tech gör man det enklast genom att ta kontakt med Magnus personligen.

– Vi tar givetvis emot ansökningar ”den vanliga vägen”, men fram tills nu har vi rekryterat genom våra personliga kontaktnät. Vi är ett ganska litet team, så personkemin är oerhört viktig. Är du intresserad av en karriär hos oss får du gärna kontakta mig på Linkedin. Vi har en ambition om att fortsätta växa kraftigt.

Till sist – varför ska man söka sig till FAAS Tech?
– Vi arbetar med roliga, stimulerande och utvecklande projekt tillsammans med roliga, drivna och duktiga människor. Du som börjar jobba här kommer få en grym plattform för din personliga utveckling!