Presentationer och lite mer om vad jag och vi på min avdelning TAS gör

Jag på ett berg i Alperna kring nyår.

Första månaden på det nya året har precis tagit slut, och det har gått riktigt fort tycker jag! Känns som det var igår jag var i Alperna och hade kul på berget, men det var ju +30 dagar sedan. För mig har det bland annat varit en del presentationer på agendan senaste tiden, både externa och interna. Väldigt roligt faktiskt!

Jag, Andreas och Johan presenterar och kör casefrågor med studenter i Lund.

Vi var nyss nere i Lund för att presentera vad vi jobbar med på TAS (Transaction Advisory Services) för intresserade studenter. Det var en väldigt intensiv dag, då vi höll samma presentation fem gånger för olika studentgrupper. Med varje grupp gjorde vi även ett case med frågor i Kahoot! – var riktigt kul! Vi försökte täcka de områden som är viktiga att ha koll på om man söker sig till oss och kommer på intervju. Bland annat gick vi igenom frågor som rörde EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Amortization and Depreciation), Net debt, Net Working Capital, olika värderingsmetoder och hur man kan se skillnad på olika typer av bolag och branscher bara genom att titta på balansräkningen och resultaträkningen. Vi var tre från TAS; jag från TD (Transaction Diligence), Andreas Ivert från M&A, och Johan Sterner från VM&E (Valuations, Modelling and Economics). Vi presenterade våra egna delar av TAS, men berättade även om de två resterande delarna Restructuring och Strategy and Operations.

På min avdelning TD (som såklart är den roligaste 😉 – men de andra är ganska roliga de med) tar vi fram alla siffror som behövs för att kunna ge en rättvisande bild av ett visst företag inför ett uppköp eller en försäljning. Vi går igenom balansräkning, resultaträkning och kassaflöde på en väldigt detaljerad nivå för att förstå på djupet vad varje siffra står för. Sedan gör vi de justeringar vi anser behöver göras för att det ska gå att sätta en rimlig värdering på bolaget. Vi tittar främst på data från de senaste åren, men gör också bedömningar på budgeten framåt och ger vår syn på framtiden för bolaget. Antingen kan vi arbeta på säljsidan för att sammanställa all information en köpare kommer behöva, detta arbete kallas för Vendor Due Diligence (VDD) eller Vendor Assist (VA). Annars arbetar vi på köparens sida och tar fram en ordentlig analys åt köparen för att den ska kunna ta ett väl grundat investeringsbeslut, detta arbete kallas för en Buyside Due Diligence (eller bara Due Diligence – DD).

M&A som är Andreas avdelning, jobbar istället som projektledare vid försäljning av företag, företagsförvärv och i viss mån kapitalanskaffning. De hjälper till att skapa trygghet för involverade parter under hela transaktionsprocessen och tar ofta fram olika försäljningsdokument. Bland annat kan de skapa en Teaser som innehåller kort information om bolaget som ska säljas, eller ett IM (Investment Memorandum) som innehåller lite mer detaljerad information om bolaget. Särskilt till de mer tunga dokumenten kan de behöva informationen som min avdelning har tagit fram under vår VDD-process. M&A har även kontakt med potentiella investerare genom hela processen, så deras roll innebär många externa möten.

VM&E där Johan jobbar, arbetar med finansiell modellering, ofta i samband med värderingar men även för att till exempel göra likviditetsmodeller. Rent praktiskt modellerar de mycket i excel för att exempelvis få fram ett värde på ett bolag givet olika parametrar. Dessa parametrar är ofta framtagna av till exempel min avdelning, eller så kan de komma från bolagets ledning. De blir anlitade i olika situationer, till exempel kan det handla om att en köpare vill säkerställa att det bud de tänkt lägga är rimligt eller så kan det vara att man behöver värdera olika saker i ett bolag för att veta att bokföringen har skötts korrekt. I det senare fallet arbetar VM&E ofta med våra revisorer här på EY.

Restructuring arbetar istället enbart med bolag som är i ”distress” på ett eller annat sätt. Det kan vara på uppdrag av långivarna då företaget haft svårt att möta sina covenanter under en tid. I korthet gäller det att ta reda på hur man kan få rätsida på bolaget ifråga när management tappat kontrollen.

Strategy and Operations arbetar istället med att undersöka hur bolagets affärsidé, strategi och produkter hänger ihop med utvecklingen av branschen som bolaget arbetar i – detta i relation till de företag som köpt upp dem eller som tittar på att köpa upp dem. De kan också titta på hur exempelvis ett nyförvärvat bolag ska kunna integreras rent praktiskt med det förvärvande bolaget.

Jag presenterar min lösning på vår Analytics Challenge över en lunch.

Förutom dagen med de externa presentationerna i Lund, har jag även under en lunch gått igenom med mitt team hur man skulle kunna lösa en av våra månatliga Analytics Challenges. Själva målet med just den här övningen var att skapa en flatfile, med andra ord strukturera om data vi fått från ett bolag till en mer användbar form för att sedan smidigt kunna populera databoken i excel. Så jag visade mina kollegor det workflow jag skapat i Alteryx för att lösa uppgiften. Ett workflow i Alteryx skulle kunna jämföras med kod skapad i till exempel programmeringsspråket R eller Phyton, men det är sammansatt på ett annat och för de flesta mer intuitivt sätt. Att använda Alteryx är bra i det här sammanhanget, eftersom tröskeln för att förstå ett workflow för en utomstående är lägre än vad gäller ren kod i R eller Phyton. Så det är bra om alla i teamet förstår, även om alla inte arbetar direkt med det.

Jag, Barbara och Rama på Women in Tech pre-event i Ljusgården på vårt kontor.

Utöver dessa presentationer som jag själv hållit i, har jag bland annat deltagit på Women in Techs pre-event och lyssnat på intressanta presentationer om AI från Kirsty Fitzgibbon, Ericsson, och Anna Byström, EY. Förutom detta har jag självklart även hunnit med några AW:s här på EY under den första månaden på 2020! 😊 Så starten på det nya året har definitivt varit både rolig och händelserik!

Jag, Doro, Mikael, Johannes och Nick på AW.