Hur passar EY in i verktygslådan?

Nytt år, nya möjligheter. Som många andra har jag under julledigheten gjort någon sorts mentalt årsbokslut och bekräftat att jag är på rätt väg. Någon som känner igen sig?

I mitt första inlägg lovade jag en sak, nämligen att jag skulle beskriva hur EY och FAAS Process Excellence/Tech passar in i mina övergripande mål för karriär och personlig utveckling. Dags att hålla det löftet. Vi kickstartar med en kort översikt av min utbildningsbakgrund för att du ska få rätt kontext:

  • M.Sc i Entreprenörskap och affärsdesign, inriktning corporate entrepreneurship
  • B.Sc. i Industriell ekonomi, inriktning arbetsorganisation och ledarskap
Självreflekterande görs bäst med dinosaurieformade pepparkakor.

Som jag ser det har jag under min kandidatutbildning skapat en bra grund som ingenjör med generell kunskap om ekonomi och socioteknik. Efter kandidatutbildningen kände jag mig däremot inte ”klar”. Jag vet inte om det var bristen på att praktiskt omsätta kunskaperna eller om industriell ekonomi var för linjärt med orsak-verkan-samband och effektivitetsförbättringar.

Hur som helst är det här Chalmers Entreprenörsskola kommer in i bilden. Eftersom det var den enda utbildningen som matchade mina krav var det inte svårt att ställa ett ultimatum till mig själv: ”Kommer du in på utbildningen ska du plugga vidare. Kommer du inte in är det dags att söka jobb.”. Eftersom masterutbildningen, såhär i efterhand, var en definierande tid i mitt liv var det en himla tur att jag blev antagen…

Hur pluggar man entreprenörskap? Action-baserat där nästan allt man lär sig omsätts i övning eller i verkliga situationer. Tongivande i mitt fall var ett årslångt innovationsprojekt tillika examensarbete tillsammans med Sveriges största robotintegratör.

Jag ska inte bli långrandig kring mina utbildningar. Vad som är viktigt att ha med sig är att jag ser mina val av utbildning och fortbildning som en verktygslåda. Industriell ekonomi adderade verktyg inom arbetsorganisation, ledarskap, ingenjörsmässigt angreppssätt, förutsättningar för ekonomisk tillväxt, operationell verksamhetsstyrning, Lean Management etc. Utbildningen i entreprenörskap bidrog med innovation, design thinking, ”effectual reasoning”, sälj, finans osv. På ett teoretiskt plan kompletterar utbildningarna varandra ganska bra. Lönsamhet vs. tillväxt. Explore vs. exploit. Formaliserade processer vs. uncertainty.

Vilka verktyg vill jag addera nu då?
Vad som attraherar mig med konsultyrket i allmänhet är möjligheten att göra nedslag i många olika sammanhang. Jag har redan fått bevisat för mig att learning-by-doing är överlägset när det kommer till lärande, och jag vill öka både kvantitet och frekvens genom mitt arbete. Jag vill utsättas för en större mängd olika kontexter helt enkelt, och bygga större bredd innan jag väljer vad jag vill fördjupa mig inom. Att arbeta i projekt och leveranser mot slutkund är också en stor del av vad jag vill utvecklas inom genom min tjänst på EY.

Om jag knyter an till min utbildningsbakgrund så fyller Process Excellence flera luckor. Dels får jag praktiskt omsätta kunskaperna jag tillgodogjort mig under min kandidatexamen, dels ökar jag min förståelse för ekonomi- och operationell verksamhetsstyrning. Tech-initiativet möjliggör ett mer ”entreprenöriellt” angreppsätt än Process Excellence traditionellt har gjort, vilket såklart är ett välkommet inslag givet min fäbless för affärsutveckling och innovation. Dessutom är detta ett område där jag tror att jag kan bidra mycket. Jag får lite av varje, kan man säga.

Sammanfattningsvis ser jag konsultyrket som den bästa skolan för att snabbt bygga erfarenhet och expertis inom områden som inte nödvändigtvis är begränsade till min nuvarande roll. Projekt, angreppssätt och kunskap om finansiella processer och digitalisering är verktyg som jag kan rota fram ur min verktygslåda oberoende av kontext.

Sist men inte minst skulle jag ljuga om jag påstod att EY-varumärket inte är bra att ha på sitt cv.

Vi växer så det knakar
Har du minst 3 års erfarenhet och är intresserad av att jobba i gränslandet mellan finans, verksamhet och digitalisering? Sök till vårt team Digital Finance i Göteborg. Du kan läsa mer om tjänsten här.

Slutligen
På temat löften: Nästa gång får ni bekanta er med min counselor Magnus Sjölander som ger sin syn på framtidsplaner, karriär etc. Nu vågar jag inte lova mer. Ciao