Vad är det du jobbar med egentligen?

Hej kära läsare!

För många är det hög tid att fundera på anställning i februari eller kanske till och med augusti 2020. Detta kunde inte bli mer tydligt när jag representerade EY och FAAS på GADDEN (a.k.a. Nordens största arbetsmarknadsmässa). Samtidigt är det slående hur få som känner till att EY erbjuder andra tjänster än revision, skatt och management consulting.

Konsult inom FAAS PE & Tech, säger det dig någonting? Antagligen inte, men det är vad jag jobbar med. Jag hade inte heller någon aning om att vare sig avdelningen eller tjänsten existerade. Istället var det primärt affärsområdet Advisory jag hade sneglat på under mina sista år av studierna. I detta blogginlägg ska jag därför ge mig i kast med att dissekera FAAS och sätta min roll i ett sammanhang.

Finansiella processer gör sig bäst på post-it-lappar…?

Vad är FAAS?

FAAS står för Financial Accounting Advisory Services och är en rådgivande funktion inom Assurance – alltså samma affärsområde som revision. FAAS består av ett multidisciplinärt team av specialister inom redovisning, rapportering, skatt, finansiella processer och IT, uppdelat på ett antal avdelningar. Hur dessa avdelningar är konfigurerade skiljer sig lite från region till region, men här utgår jag från Göteborg och till viss del Stockholm. Se detta inlägg som ett exempel på vad man kan göra snarare än ett komplett organisationsschema.

FAAS-avdelningen Accounting and Reporting (AR) är experter på redovisningsfrågor, regelverk och best practice inom finansiell rapportering.

I FAAS ingår också Insourcing Services som Jennifer skriver om här. Kort kan man säga att Insourcing-teamet är interimskonsulter inom ekonomi och controlling. De jobbar alltså hos kund under en längre period, men är formellt anställda av EY. För övrigt har återkommande läsare säkert noterat att jag ”inspirerats” en hel del av Jennifers inlägg. Tack och förlåt, Jennifer.

En avdelning som inte finns i Göteborg men som ingår i FAAS i Stockholm och Köpenhamn är Climate Change and Sustainability Services (CCaSS). Som namnet antyder jobbar de med frågor som rör hållbar utveckling och hållbarhetsredovisning.

Stockholm har också en Capital Markets-avdelning som jobbar med frågor kopplat till börsnoteringar, som att förbereda företag för IPO (börsintroduktion).

Min avdelning då? Jag är formellt anställd på Process Excellence (PE). Däremot föddes FAAS Tech ur den avdelningen och därför blir det naturligt att jag och mina PE-kollegor även arbetar med Tech-projekt. Vi är i vissa avseenden två separata enheter men överlag arbetar vi som en gemensam avdelning. FAAS PE & Tech tar avstamp i följande problematik:

Ekonomiavdelningen hos de flesta kunder vi träffar lägger mer tid än de skulle önska på att skapa bokslut, släcka bränder och se till att leverera siffror och rapporter i enlighet med krav från både interna och externa intressenter. Lite, eller ingen tid finns över för controlling, och ännu mindre tid finns för att analysera bakåt i tiden för att lära sig av historiken, eller framåt i tiden för att kunna fatta rätt beslut i verksamheten.

Vi skapar förutsättningar för att frigöra mer tid för värdeadderande aktiviteter genom att exempelvis först kartlägga de finansiella processerna och på så sätt bilda en förståelse för nuläget. En önskad framtida målbild arbetas fram, och genom det nya Tech-initiativet finns det förutsättningar för att röra sig från nuläget till det önskade framtida läget med hjälp av digitala lösningar.

På sin plats att repetera FAAS-avdelningarna igen?

  • Accounting and Reporting (AR) – Rådgivning kring regelverk, redovisningsregler och finansiell rapportering.
  • Capital Markets – IPO readiness och liknande.
  • Climate Change and Sustainability Services (CCaSS) – Rådgivning kring hållbar utveckling och hållbarhetsredovisning.
  • Insourcing Services – Interimskonsulter inom ekonomi och controlling.
  • Process Excellence (PE) & Tech – Processanalys, transformation av ekonomifunktionen, digital finance.

 

Måste man ha ekonomibakgrund för att jobba hos er?

Det korta svaret är nej, inte hos FAAS PE och Tech. Självklart underlättar det om man har en bra grundförståelse för de finansiella processerna, och jag önskar ibland att jag hade läst mer ekonomi för att korta ner ”ny på jobbet”-tiden. Samtidigt finns det goda förutsättningar för att lära sig på jobbet – något som jag skrev om i mitt tidigare inlägg om karriärutveckling. Det viktigaste enligt min erfarenhet är att man har ett konsultmässigt angreppssätt och approachen att man vill lära och utvecklas. Det är mycket viktigare än vilken kunskap du kommer in med.

Hoppas att detta inlägg har kunnat räta ut några frågetecken.

Må gott!