Att jobba som skattejurist på EY

Hej!

Hej i höstmörkret!

Här kommer ett inlägg som riktar sig lite mer till jurister.

Om jobb på advokatbyrå eller domstol är två ”vanliga jobb” som jurist, så är jobb på revisionsbyrå motsatsen till det. I alla fall om man frågar icke-jurister. När jag säger att jag jobbar på EY har jag fått svaren ”Jaha, jag trodde du hade pluggat juridik” eller ”Okej, så då jobbar du med revision?”. Varpå jag svarar att det faktiskt finns en stor skara jurister som jobbar på EY med antingen skatterätt eller legala frågor. Jag kan ändå till viss del förstå förvirringen. När jag började på juristutbildningen var inte revisionsbyrå den första framtida arbetsgivaren jag kom att tänka på. Så här tre månader in i min anställning, har jag insett att det finns många fördelar med att jobba som jurist på revisionsbyrå i allmänhet och på EY i synnerhet. Här kommer topp-3 fördelar enligt mig:

1. Internationellt företag
EY finns i över 150 länder över hela världen. En av flera fördelar med att vara en del av en stor global organisation, är all den samlade kunskap om olika länders lagstiftning som finns att tillgå genom våra kollegor på EY:s kontor världen över. Detta underlättar inte bara vårt arbete utan gör också att vi, trots att vi inte själva besitter den specifika kunskap som en viss fråga från en kund kräver, ändå kan svara på kundens fråga.

2. Större företag
På EY i Sverige är vi cirka 2700 anställda. Fördelen med att som nyutexaminerad jobba på ett stort företag som EY är att det finns goda resurser för att upprätthålla en välfungerande organisation. Som nyexaminerad och nyanställd famlar man i ett ständigt töcken av förvirring under den första tiden på sitt nya jobb. Då är det väldigt tacksamt att ha fått en rejäl introduktion och att i alla fall ha en aning om vem man ska vända sig till vid olika mer eller mindre bra frågor.

3. Inte bara jurister
Av de 2700 anställda på EY i Sverige är knappt 300 jurister. Att jobba som konsult tillsammans med andra typer av konsulter tror jag gör att man ser på sin egen roll och sin egen rådgivning ur ett något mer nyanserat perspektiv. Som skattejurist jobbar man ofta ganska nära revisionskollegorna och får många uppdrag genom dem. Detta gör att man ständigt blir påmind om att den rådgivning vi ger påverkar revisorernas arbete och tvärtom.

Nu har jag egentligen inte nämnt den absolut bästa grejen med att jobba på EY och det är så klart alla trevliga kollegor. För att trivas på jobbet är det enormt viktigt att omges av trevliga kollegor.