Karriärutveckling på EY

År av intensiva studier har lett fram till det här ögonblicket. Du har kanske landat ditt första riktiga jobb. I början är det många nya intryck och jobbet är givande, men så småningom märker du att utvecklingskurvan börjar plana ut. Jag har själv varit där. Mardröm.

”Antingen så är du under utveckling eller avveckling. Däremellan finns ingenting.” Det menar ledarskapsutvecklaren Christer Olsson. Även att stå still kräver utveckling givet att omvärlden förändras – och det gör den. Låt det sjunka in lite.

Hur undviker jag, i min roll som konsult på EY, att hamna i avvecklingens svacka där det inte bor någon som helst energi? Det fina med en stor organisation som EY är att det finns processer för detta.

Buddy (Isabella), counselor (Magnus) och undertecknad. (Jag är f.ö. lite besviken att Magnus inte kom i de utlovade hiphop-kläderna ”så att kidsen känner att det är en modern arbetsplats”).

När du börjar blir du tilldelad en counselor och en buddy. Din counselor är tillsammans med dig ansvarig för att driva din utvecklingsagenda. Min counselor Magnus (den glada killen på bilden) hjälper mig att sätta personliga karriärmål och ser samtidigt till att de ligger någorlunda i linje med avdelningens övergripande mål. Vad jag gillar skarpt är att målsättningarna utgår från mig själv i första hand. Redan till vårt första möte uppmanades jag att fundera på vilka förväntningar jag hade på min roll samt lyfta vilka karriärmål jag hade på kort och lång sikt. Jag uppmuntrades också att, utifrån mina erfarenheter dittills (jag hade bara jobbat i ett par veckor) komma med förslag på lämpliga aktiviteter att starta med och Magnus hjälpte mig att slutföra listan.

Ens buddy, Isabella i mitt fall, är inte lika formellt ansvarig för karriärutvecklingen utan kan snarare ses som ett stöd i praktiska frågor, ”kontorspolitik”, förväntningar o.s.v. på mer daglig basis. Det är Isabella jag går till när jag undrar över något eller vill ventilera saker. Buddyn fyller därmed en oerhört viktig roll vad gäller att skapa bra förutsättningar för att lyckas i sitt arbete. Fortsätt att göra det du gör Isabella!

Som du säkert vet så finns det inom EY (och andra Big 4-byråer också för den delen) en tydlig hierarki där du får mer ansvar och mandat i takt med att du avancerar i rank. För mig är det en stor trygghet att veta att det finns en tydlig plan för hur man ska avancera i karriären, men rigida strukturer är också någonting som jag inte ser helt oproblematiskt på. Som före detta student inom entreprenörskap har jag sett alltför många exempel på när formella och informella strukturer hindrar utveckling, både affärsmässig och personlig sådan. Självklart kan strukturerna vara begränsande i viss mån, men min upplevelse är att den tydlighet de bidrar med är positiv när det kommer till att rikta mitt fokus. Dessutom bemannas projekt med en blandning av juniora och seniora medarbetare vilket säkerställer att man alltid har stöttning av mer erfarna kollegor. Här kokar det ner till vilket synsätt du vill anamma: se strukturerna som begränsande eller se dem som en möjlighet att lära och växa med hjälp av dina mer seniora medarbetare. Jag vet vilket jag väljer.

Kultur kan överbrygga mycket av problematiken kopplat till alltför fasta strukturer. Med kultur menar jag i detta fall en kultur som uppmuntrar lärande, tolererar fel (det är så du vågar pusha dig själv, eller hur?), vågar ifrågasätta etablerade ”sanningar” med mera.

Kultur är svårt att sätta ord på eller exemplifiera, men från vad jag sett hittills verkar ”rätt” kultur finnas på min avdelning. Jag känner att jag uppmuntras till eget ansvar och jag har inte känt mig rädd för att göra misstag. Ett exempel som kan fungera som en indikation på en lärande kultur är att jag ganska frekvent har diskuterat min personliga utveckling tillsammans med kollegor på alla nivåer, från juniora konsulter till partner – inte sällan på deras initiativ. Dessutom finns det, som min bloggkollega Jennifer så kärnfullt uttryckte, ett smörgåsbord av interna utbildningar att ta del av.

Etablerade sanningar då? Vi är en avdelning under stor förändring. FAAS PE (Financial Accounting Advisory Services, Process Excellence) har med hjälp den nya Tech-delen börjat omdefiniera vilka projekt vi levererar, och jag hade kanske inte varit där jag är om jag inte såg att vår affär tilläts vara under utveckling. Detta rinner ner på projektnivå också, och jag upplever att jag som junior medarbetare har möjlighet att påverka vissa beslut även över min formella titel. Återigen får man balansera möjligheten att ifrågasätta etablerade sanningar med den relativt rigida struktur som en stor organisation oundvikligen för med sig – och det finns verkligen en poäng med båda. Kulturen ger strukturer och processer en värdig match!

Sammanfattningsvis ses karriärprogression som en naturlig del av att arbeta på EY. Det är inte någonting som förpassas till ett årligt utvecklingssamtal utan diskuteras flitigt, både genom formaliserade processer (möten med counselor fyra gånger årligen), strukturer (karriärtrappan) och kultur.