Nästan i mål!

Nu har jag snart tillryggalagt nio månader på EY och från att endast ha haft en vag uppfattning om vad man gör på GCR (Global Compliance and Reporting), är jag nu mitt inne i högsäsongen för inkomstdeklarationer, vilken är vår absoluta topp under året. Att jobba på GCR är lite som att vara med i ett lopp med velodromcykling eller short-track skridsko. Allt handlar om sista varvet, i hela loppet laddar man inför det sista varvet och försöker skaffa sig en så bra position som möjligt när det sista varvet börjar.

När man upprättar deklarationer för företag vilkas räkenskapsår slutar sista december är slutdatum för att lämna in inkomstdeklarationen 1 juli. Då revisionen måste var klar innan man kan börja upprätta inkomstdeklarationen går det oftast inte att börja förrän i maj eller juni. Detta gör att arbetsbelastningen blir extremt hög i maj och juni och tyvärr har vi inga reservkompanier med deklarationsarbetare att kasta in, så vi får helt enkelt jobba hårdare, men frågan är hur mycket hårdare vi måste jobba?

Under året har vi i GCR-gruppen lagt upp en plan hur vi ska gå in på sista varvet innan slutdatumet 1 juli. Vår plan har handlat bland annat om att effektivisera våra processer, planera leveranser och utbilda oss. Under året har jag upptäckt att det är själva cykeln som är utmaningen, men även charmen, med att jobba på GCR. Det gör jobbet varierande och precis som med årstiderna har man sina favoritmånader. Kommer vi då hinna i mål innan 1 juli? Svaret är självklart ja.

Nu lägger jag ned pennan för den här gången och tackar för mig. Ett stort tack till de som har tagit sig tid att läsa inläggen! Målet var att lägga nivån på inläggen mitt emellan Året Runt och EU-kommissionens förarbeten. Jag hoppas jag inte gjorde er besvikna.

Trevlig sommar!