En annorlunda karriärresa på EY

Hej!

Inför 920 medarbetare på mitt första Executive Event i Malmö 2016.

Mitt namn är Cecilia Bäckström och jag började min bana på EY 2011, som receptionist på kontoret i Örebro. 2013 tog AWS (Administrative Workplaces Services) form och jag fick frågan om jag ville ta rollen som Team Lead för region Mitt-Väst, som sträcker sig från Bohuslän i söder till Dalarna i norr. Även om jag aldrig hade sett mig själv som en ledare så antog jag utmaningen, och så här sex år senare kan jag inte annat än konstatera att det var värt chansningen!

Sedan nästan två år tillbaka är jag dessutom tillförordnad Team Lead för regionen i den norra delen av landet. Det många inte tänker på är hur viktiga alla våra administratörer är för att verksamheter som vår skall fungera. Vi supporterar våra revisorer, redovisningskonsulter, skattekonsulter/jurister och alla andra kompetenser som vi har inom byrån, med allt internt arbete så att de skall kunna fokusera på att serva våra externa kunder. Vi är ansiktet utåt och oftast en av dem du möter först när du besöker ett EY-kontor ute i landet. Jag är otroligt stolt och glad över mina medarbetare och kollegor inom AWS, som tillsammans utgör navet för det interna arbetet inom EY, med all den kunskap och kompetens som vi tillsammans besitter. Kunskap som vi också är väldigt duktiga på att dela med oss av, till varandra och alla som behöver.

Strax innan jag tar emot cirka 500 revisorer för utbildning 2017.

EY är ju också känt för att erbjuda väldigt mycket fortbildning och för fjärde året i rad så leder jag projektet Executive Event, som är den största årliga obligatoriska utbildningen i Sverige för alla våra revisorer, från managers och uppåt. Mitt jobb med detta event är främst att se till att allt praktiskt i form av inbjudan, resor, boende etc, blir som det är tänkt. Väl på plats så ser jag, tillsammans med mina kollegor, till att alla blir ankomstregistrerade och vi finns sedan närvarande och är behjälpliga med allt som behövs under eventets alla dagar. Det kan bli många frågor och funderingar och saker som behöver lösas, när nästan 500 personer samlas på ett och samma ställe.

Under mina år på EY så har jag haft förmånen att hjälpa till att arrangera möten, kickoffer och gemensamhetsaktiviteter för både det lokala kontoret i Örebro och på annan ort. Även om det ofta medför mycket jobb både före, under och efter ett projekt så ger det minst lika mycket tillbaka i form av uppskattning och glädje, vilket också är viktigt för att vi alla skall få lite ny energi och sedan fortsätta att gemensamt dra runt hjulet som rullar varje dag på EY.

/Cecilia