I svarta pisten på jobbet

Vem vill inte få kombinera nytta med nöje på jobbet och kontinuerligt få arbeta med att utvecklas som team såväl som på ett individuellt plan?

Presentation under en HPT-kurs i Stockholm.

Förmågan att snabbt skapa ett välfungerande och effektivt team är av högsta prio för att lyckas. Det kan ibland ske naturligt, efter en längre tids arbete tillsammans i en grupp. Men konsultyrket kan även innebära korta, intensiva projekt där det är minst lika viktigt att snabbt bli ett bra team. Highest Performing Team (HPT) introducerades vi till redan i Toledo och kan kortfattat beskrivas som ett ramverk fyllt med övningar för att arbeta för att bli just ett highest performing team. Men är det för mig, mitt team, kunden eller för EY vi arbetar med HPT? Allt hör såklart ihop och ett plus ett blir två. Jag får utvecklas och mitt team blir mer effektivt och välmående, vilket kan generera bättre resultat för kunden. Vi får välslipade stålkanter och kan fräsa ner för de svarta pisterna.

Med en bakgrund som sjuksköterska inom akutsjukvård har jag fått träna på att byta team varje dag och anpassa mig till en ny konstellation av människor. Ett effektivt och välmående team kommer ofta inte helt självmant, utan det är något alla måste jobba för. HPT ger verktyg och övningar för att tillsammans identifiera exempelvis: Vad har jag för kunskap inom ämnet och vad kan jag bidra med? Vilka förmågor och kvaliteter har de andra i mitt team? Vad motiverar mig när det är som tyngst och mest stressigt och hur kan jag stötta de andra medlemmarna i teamet? Det är enkelt att skylla på att man inte har tid att avsätta för att ge feedback, ha korta avstämningar eller sätta upp gemensamma mål i de här sammanhangen. Men om man har tid att prioritera det här inom akutsjukvård – ja, då är jag övertygad om att har man tid för det i sitt projekt eller kompetensområde.

Kickoff med projektteamet i en japansk spelarkad.

Jag fick också lära mig i mitt tidigare jobb att bli allergisk mot uttrycket ”Men såhär har vi alltid gjort och det känner vi oss bekväma med”. Det är som att stanna kvar och nöja sig i den gröna barnbacken och blunda för att det finns längre, bättre skidbackar en bit bort. På vägen dit kanske man måste utmana sig i puckelpisten men i slutet av dagen är det helt klart värt det och du får känna dig både stolt och nöjd på After Ski. Istället för att fortsätta arbeta på samma sätt som man alltid gjort, försöker vi utmana både oss och kunden genom att ställa bättre frågor för att uppnå bättre resultat; ”Så här har vi arbetat hitintills i projektet. Finns det utrymme för förbättring? Hur kan vi bli bättre?”.

Alla har sina dagar, ibland går det upp och ibland ner. Det är mänskligt. Stöttning och motivation från teamet blir då a och o för att fortsätta.

Kör hårt i både skidbacken och i projekten!

Johanna