En intervju med Anna, vårt senaste tillskott på Business Tax Services i Stockholm

I detta inlägg har jag intervjuat Anna Jakobsson, vårt senaste tillskott på Business Tax Services, som påbörjade sin karriär på EY redan i höstas som praktikant. Anna delar med sig av sin erfarenhet av såväl praktiktiden som sin första tid som anställd på EY, och ger även tips till er som är intresserade av en praktikplats eller ett jobb på EY.

Berätta lite om dig själv och din roll på EY!

Anna Jakobsson

Jag är 24 år gammal och uppvuxen i Örebro. Jag studerade på juristprogrammet vid Örebro universitet och tog examen i januari 2019. Min första kontakt med EY var för ungefär ett år sedan, då jag började se över möjligheterna till en uppsatspraktik här. Under hösten 2018 skrev jag mitt examensarbete och hade praktik i gruppen Business Tax Services på EY under 10 veckor. Nu är jag sedan mitten på januari 2019 tillbaka i gruppen som anställd. 

Innan jag började på EY hade jag läst en specialkurs i Avancerad Företagsbeskattning och haft praktik på SEB:s Tax and Legal Department där jag framför allt arbetade gentemot deras Private-Banking kunder samt sommarjobbat på Skatteverkets momsenhet.  

Hur fick du kännedom om EY och varför valde du att söka dig hit?

Jag fattade tyckte för skatterätten under grundkursen på juristprogrammet, vilket också gjorde att jag valde specialkursen Avancerad Företagsbeskattning. Under studietiden blev skatt ett område som jag gärna ville arbeta med och intresset växte mer när jag fick praktisk erfarenhet inom det, och av den anledningen ville jag skriva mitt examensarbete inom skatt. Att jag ville ha praktik på EY grundade sig på flera anledningar. Dels var jag nyfiken på hur det är att arbeta som konsult.  Att jag ville till just EY var på grund av alla de möjligheter som finns inom företaget. Det finns massor av områden att fördjupa sig inom, vilket är perfekt för en juriststudent som ska skriva examensarbete.

Har du något tips till studenter och nyexaminerade som vill söka sig till EY?

Ja! Det fanns ingen annons ute för praktik när jag sökte, och det jag gjorde var att helt enkelt kontakta EY och frågade om möjligheten till praktik fanns. Det är viktigt att våga höra av sig, ta första steget och visa intresse för att du vill arbeta på en viss arbetsplats.  

Hur såg dina förväntningar ut på praktikplatsen?

Jag förväntade mig att få praktisk erfarenhet och såväl bredare som djupare kunskaper inom fler skatteområden. Det kan vara svårt att redan under studietiden veta vad man vill arbeta med. I mitt fall visste jag att jag ville arbeta med skatt, men skillnaderna mellan skatt i teorin och praktiken är stora. Dessutom är skatt så brett att det är svårt att täcka in alla områden under studietiden. Sedan förväntade jag mig även att det skulle vara roligt, vilket det verkligen har varit!

Vad är de största likheterna och skillnaderna mellan att vara praktikant och anställd på EY?

Som praktikant fick jag möjlighet att prova på flera arbetsuppgifter som jag även som anställd arbetar med. En praktikplats är en otroligt bra introduktion till en anställning. Som praktikant bekantar du dig snabbt med arbetssättet, med dina möjliga framtida kollegor och hur ett uppdrag inleds, genomförs och avslutas. De största skillnaderna är att du som anställd har ett större ansvar för uppdragen än vad du har som praktikant, och du är med i uppdragen på ett djupare och mer långsiktigt sätt.

Hade du läst specialkurser inom skatteområdet innan du började på EY?

Innan jag började på EY läste jag en specialkurs inom juristprogrammet i avancerad företagsbeskattning. Om du är intresserad av att arbeta inom skatt tycker jag absolut att du som student ska välja specialkurser inom detta. Det är även ett sätt att profilera sig mot framtida arbetsgivare och visa att man är genuint intresserad av det område man söker praktik eller jobb inom. På samma sätt är det bra att välja att skriva din examensuppsats inom ett rättsområde du vill arbeta inom. När du kommer direkt från studietiden är kanske din största erfarenhet av ett rättsområde teoretisk, utifrån din utbildning och inte praktiskt genom arbetserfarenhet.  Detta är ju såklart ingenting konstigt utan den situationen befinner sig många studenter i när det är dags att söka praktikplats eller sin första anställning. Ett bra sätt att sticka ut eller förstärka ditt intresse för arbetsplatsen är att läsa en specialkurs eller skriva ditt examensarbete inom det rättsområdet. Det blir ett sätt att visa ditt intresse, även om du saknar praktiskt erfarenhet.

Hur såg anställningsprocessen ut med tanke på att du redan var praktikant?

Anställningsprocessen blir lite annorlunda när du är praktikant. Redan under min praktik var jag tydlig med att jag ville fortsätta på EY. Eftersom du ’’arbetar’’ under praktikperioden är detta en möjlighet för övriga medarbetare att se hur du fungerar på arbetsplatsen och hur du passar in i gruppen. Jag behövde inte genomföra en till intervju eller gå igenom en ytterligare urvalsprocess utan fick göra ett par tester, som alla genomför i samband med anställning på EY, och därefter blev jag erbjuden en anställning.

Har du vunnit några fördelar i din roll som anställd på grund av att du tidigare varit praktikant?

Ja, det upplever jag! Eftersom jag redan arbetat med många i gruppen, och vet hur vi arbetar tillsammans,  upplever jag att det var lättare att börja jobba i uppdrag direkt. Eftersom jag redan innan jag blev anställd var införstådd med hur verksamheten fungerade och hur man arbetar på EY gick det fort att komma in i arbetet igen, och jag fick mycket att göra redan samma vecka som jag började.

Hur har din första tid som anställd på EY sett ut?

Att börja jobba i slutet på januari innebär att du kommer in mitt i högsäsongen när det gäller revisioner. Det finns därför massor att göra. Min första månad har inneburit allt från att göra en skatteberäkning för ett bolag, genomföra en utredning avseende beskattningskonsekvenser som kan uppstå när en privatperson flyttar mellan två länder, deklarationsarbete, hjälpa till att utreda vissa skattefrågor i samband med revisioner, beskattning av värdepapper och göra beräkningar i utländska depåer, för att nämna några få. Under min praktikperiod fick jag arbeta mycket med de nya ränteavdragsbegränsningarna, vilket var toppen eftersom det  även var mitt examensuppsatsämne. Enligt min uppfattning är variationen representativ för hur det är att arbeta på EY. Du får arbeta inom många olika områden och alla dagar är olika. Jag tycker det är så roligt, känner verkligen att jag utvecklas och lär mig nya saker hela tiden.

Vad vill du rikta in dig på nu som anställd på EY. Skiljer det sig från vad du var intresserad av som praktikant?

I samband med att jag började på EY fick jag ett gott råd, vilket var att jag skulle prova på så mycket som möjligt. Dels för min egen utveckling, men även för att undersöka vad jag tycker är mest intressant och arbeta upp en bra grund inom flera områden. Även om det inom EY finns olika avdelningar som primärt arbetar med olika frågor, är det bra att förstå hur områdena hänger ihop och hur de avgränsas. Att ha erfarenhet inom flera områden är ett bra sätt att lättare kunna fånga upp vilka rättsfrågor som kan vara relevanta för ett uppdrag och få så mycket erfarenhet som möjligt. Hittills tycker jag att alla områden jag provat varit väldigt roliga. Jag har arbetat särskilt mycket med Private Client Services-kunder sedan innan och tycker att det är superkul.  

Vad blev du mest förvånad över när du kom till EY?

Jag tror att det är ganska vanligt att studenter/nyanställda känner sig nervösa av att komma in i arbetslivet. Man frågar sig själv hur kollegorna kommer att vara, hur företagsklimatet är och vad som egentligen förväntas av en praktikant/nyanställd. Det jag förvånats mest över är nog hur öppna och positiva alla är på arbetsplatsen. Det är lätt att känna sig nervös över att börja arbeta på en stort, globalt företag utan att i förväg veta vad det innebär. På EY har det visat sig vara väldigt bra stämning och det är inga konstigheter att man ställer frågor om man inte förstår eller liknande. Det är så viktigt med bra stämning och det är det verkligen på EY.  

Vad vill du säga till studenter och nyexaminerade som funderar på att söka praktik eller jobb på EY?

Sök, sök, sök! Juristprogrammet innehåller, i motsats till många andra utbildningar, inget obligatoriskt praktikinslag. Att göra praktik är inte endast otroligt roligt. Det ger dig även stora möjligheter och erfarenheter inför arbetslivet. Du kommer att lära dig massor, knyta kontakter och ha kul! Jag upplevde dessutom att det var mycket lättare att skriva min uppsats efter att jag varit på praktik, eftersom jag fått arbeta med min teoretiska frågeställning i ett praktiskt sammanhang. Om du är intresserad av att i framtiden jobba på EY tycker jag du ska söka, oavsett om det ligger tjänster ute eller inte. EY är en grym arbetsplats om du vill ha roligt på jobbet, arbeta i en miljö där du får utmanas och vara på en arbetsplats med massor av möjligheter att utvecklas. Vem vill inte det?

Har du som student eller nyexaminerad några frågor om hur det är att vara praktikant eller nyanställd kontakta gärna Anna på anna.jakobsson@se.ey.com så besvarar jag gärna dessa!

/Beatrice