EY Reversed Mentoring – ett initiativ för att riva kommunikationsbarriärer

Hallå bloggen,

Hur är läget denna torsdag? Laddad för helgen?

Idag tänkte jag dela med mig av ett spännande internt initiativ som påbörjades i januari – EY Reversed Mentoring. Det är ett initiativ där nyanställda på EY är mentorer till våra partners. Initiativet har kommit till för att öka kommunikationen mellan juniora medarbetare och partners, där målsättningen är att uppmuntra öppen och ärlig kommunikation. För att berätta mer om initiativet har jag bjudit in min fantastiska kollega Hanna Sjöberg som är med och driver initiativet. Häng med!

Jakob: Kan du berätta mer om EY Reversed Mentoring – vad är det egentligen?

Hanna: Det är ett initiativ som har startats för att bryta ned barriärer mellan juniora medarbetare och partners. Och vad betyder det? Jo, initiativet går ut på att en junior konsult är mentor till en partner och man träffas 1-on-1. Mentorerna och adepterna (som partners kallas i initiativet) träffas återkommande under ett år för att diskutera vad som är bra på företaget och vad som kan förbättras.

Jakob: Varför har vi startat initiativet?

Hanna: Initiativet har startats för att öka transparensen och öka delningen av information med varandra. Det är dessutom ett fantastiskt forum för att hjälpa varandra, ställa frågor och diskutera. Det bidrar med nya perspektiv för båda parter.

Jakob: Hur många mentorer och adepter är med i initiativet?

Hanna: Initiativet har startats på Advisory i Sverige och samtliga partners är delaktiga i initiativet. Det betyder att 17 mentorer och 17 adepter träffas kontinuerligt under det kommande året. För att göra det mer intressant har vi matchat mentorer med adepter på andra områden inom Advisory än vad mentorerna arbetar vanligtvis. Vi hoppas och tror att det bidrar till att våra deltagare lär sig mer och får fler perspektiv.

Jakob: Handen på hjärtat nu – är adepterna taggade på det här?

Hanna: Initiativet är fullt supporterat av våra partners och vi har fått väldigt bra feedback. Många är taggade och tycker att det här är ett trevligt initiativ. Arbetet koordineras av Jesper Sundström (konsult) och mig där vi tillsammans med mentorerna driver arbetet framåt. Här vill jag också lyfta fram Louise Dyrendahl som är huvudsponsor för initiativet. Hon har supporterat oss hela vägen.

Jakob: På EY finns det oändligt med interna roller och projekt. Hur kommer det sig att du fastnade för EY Reversed Mentoring?

Hanna: Generellt tycker jag att det är intressant med kommunikation. Men främst tycker jag att det är viktigt att bryta ned barriärer. Det är viktigt att dela idéer och få alla att känna sig delaktiga. Det här är ett bra initiativ för att skapa just delaktighet och tillsammans göra EY bättre. Sedan är det väldigt intressant att få vara med ”behind the scenes”. Det är ett roligt projekt!

Jakob: Stort tack för din medverkan, Hanna!

Jag tror liksom min kollega att EY Reversed Mentoring är ett bra forum för att öka kommunikationen mellan juniora medarbetare och partners. Det är däremot inte det enda tillfället då vi diskuterar vad som händer och var vi är på väg, men EY Reversed Mentoring blir ett extra forum för att bolla idéer och få nya perspektiv. Jag tror det är både bra och roligt att skapa nya kontaktytor.

Jag ska faktiskt vara mentor till en av våra adepter på Advisory – och jag vet att vi båda ser fram emot ett spännande första möte nästa vecka.

Trevlig helg!

Jakob