SHOUT OUT TO MY OUTSOURCING FAMILY

HEJ PÅ ER!

Kalenderpåminnelse 2017-12-14 kl. 12.00: OBS! Ta en julig selfie som sista blogginläggsbild. Titta rakt in i kameran, le och vinka hej då.

Med det än så länge ganska tomma bladet framför mig, skriver jag mitt sista Karriärbloggsinlägg för det här året. Jag har hittills berättat om fem fantastiska fördelar på EY och jag har pratat om vikten av att gå din egen väg givet dina intressen och oberoende av vad din omgivning förmedlar som rätt eller fel utifrån olika samhällsnormer. Jag har också pratat om energi och balans, samt de egenskaper jag anser att en riktigt bra counselor ska ha.

Det jag däremot inte förmedlat till dig är vad jag gör som managementkonsult och kanske mer specifikt vad jag gör inom mitt kompetensområde Outsourcing. Det är nog många konsulters huvudbry, att på ett pedagogiskt och inte alltför detaljorienterat sätt svara på den ack så besvärliga frågan: ”Vad är det du gör, egentligen?” Ehm… Ja, just det.

Svaren är svåra att komprimera. De tenderar att bli långa, kanske främst för att det egna intresset är så stort, men också på grund av alla dessa förklaringar av förkortningar som vi ibland utan reflektion slänger oss med till höger och vänster. För allt som går att förkorta, det förkortar vi på EY.

Nåväl. Inom mitt CA (Competence Area) OA (Outsourcing), hjälper vi organisationer i den privata och offentliga sektorn att omvandla sina operativa modeller samt att möjliggöra och realisera sina sourcingstrategier. Vi har kompetens inom outsourcing, innovationssourcing, Vested® och robotautomatisering inom fastigheter, infrastruktur, IT, företagsprocesser, finansiella processer och så vidare. Vi stödjer även kunder med alternativa finansieringsmodeller för stora infrastrukturprojekt och utformningen av styrning för stora investeringsprogram. Slutligen stödjer vi också kunder i design av workplace solutions.

Förutom roliga och intressanta arbetsuppgifter är min lilla OA-familj, som egentligen är väldigt stor, bland det bästa med mitt jobb. Det sträcker sig till och med bortom OA och ut till hela AS (mitt affärsområde Advisory Services). Men att kulturen är magisk, det har ni ju hört förut. Och jag lovade ju i ett tidigare inlägg att skona er från fler sådana utläggningar, eller om man så vill, kärleksförklaringar till mina kollegor.

Så… Tack för denna gång! Hare gött och ta hand om dig! Hoppas att du överväger EY som en framtida arbetsgivare!

Och just det. God jul!

/Kram Emma


Kommentera