Data Analytics och revision – spännande kombination i EY:s Rotation Program

Björn Rydberg och David Ryner

Jag heter Björn Rydberg och har tillsammans med min kollega David Ryner fått möjlighet att skriva ett gästinlägg här i Karriärbloggen. Jag har jobbat på EY som revisor i bra många år vid det här laget, och har redan från början av min karriär fått röra mig i gränssnittet mellan IT- och finansiella processer. Trots att EY är ett stort globalt företag har det alltid för mig genomsyrats av entreprenörsanda och en stark dynamik. Jag har fått möjlighet att jobba i internationella nätverk och även haft möjlighet att jobba i USA en tid. Erfarenheten från alla svenska och internationella kundprojekt har adderat mycket erfarenhet. Fantastiskt då jag tänker tillbaka. Men, det som händer nu är revolutionerande! Vår digitalisering av revisionen går blixtsnabbt och att få vara med och leda denna känns unikt.

För närvarande bygger vi team som möjliggör för vår fortsatta implementering av Data Analytics och områden kring detta och det känns som att få jobba på en start-up mitt i det stora företaget. I teamet är det nästan bara riktigt unga personer (jag drar upp medelåldern med sisådär 30 år :)). En av dessa är David som började hos oss direkt från universitetet för ett år sedan, och har hakat på vårt ”Rotation Program” för revisorer som bygger särskild kompetens kring Data Analytics i kombination med revisionen. Jag lämnar nu över till honom!

Hej, David här, jag är en av nu 18 medarbetare i Data Analytics-gruppen som är en av EY:s snabbast växande grupper. Innan jag kom till EY pluggade jag till en kandidat i företagsekonomi på Stockholms Universitet. Som Björn nämnde så ingår jag även i vårt ”Rotation Program” som sätts upp individuellt och kan vara lite olika upplagt från person till person. För mig innebär det att jag från och med i år arbetar både inom revision och Data Analytics. Jag är med på fyra till fem revisionsuppdrag på ett år och på dessa uppdrag gör jag det som den mest juniora personen på ett revisionsteam gör, dock med lite mer erfarenhet inom dataanalys. Detta är enormt lärorikt då jag får chansen att förstå hur analyserna faktiskt används inom revisionsarbetet samt att jag får möjligheten att sprida den kunskap jag har till övriga teammedlemmar (vilket förhoppningsvis uppskattas :)).

Inom Data Analytics arbetar vi i störst utsträckning mot revision då det är revisionsteamen som är beställare av våra analyser. Utöver vårt dagliga arbete med skapandet av analyser till revisionsteamen så utvecklar vi även nya analysverktyg som implementeras både på nationell och nordisk nivå, samt tillvägagångsätt för att effektivisera vårt eget arbete för en smidigare leverans till teamen. Vi stöttar även upp i vårt säljarbete där vi brukar vi ta fram anpassade presentationsmaterial till det team som jobbar för att vinna kunden, vilket är väldigt kul och intressant eftersom man får vara med från början.

Slutligen kan vi ju nämna att vi kommer att fortsätta fylla på vårt team, så är du som läser intresserad – hör gärna av dig till david.ryner@se.ey.com!


Kommentera