Hur ser ett typiskt revisionsteam ut och vad innebär löpande granskning?

Hej kära läsare,

Nu har vi kommit en bit in på hösten och också ett par månader in på vår anställning på EY.  Ni har fått läsa om vår intensiva och utmanande start men också om hur väl omhändertagna vi har blivit.

Idag tänkte jag ta tillfället i akt och mer specifikt berätta för er hur team-strukturen ser ut på våra revisionsuppdrag och vad vi nyanställda på kontoren i nordvästra Skåne har fått fokusera på mest under våra första månader ute hos kund.

Ett gäng lunchare på Sales Introduction-utbildning på EY:s Malmökontor.

Under hösten sker mest löpande granskning ute hos våra kunder. Det innebär att vi åker ut till kunden, oftast ett par dagar, för att genomföra granskning som vi kan utnyttja och inte behöver göra under själva bokslutsgranskningen. Bokslutsgranskningen sker då kundens verksamhetsår har avslutats. De flesta bokslutsgranskningar sker under våren eftersom de flesta av våra kunder fortfarande har kalenderår som verksamhetsår, det är då vi som jobbar med revision på EY har vår arbetstopp och högsäsong. Eftersom det oftast är väldigt mycket att göra under vår högsäsong är det bra att granska så mycket som möjligt under den löpande granskningen och därigenom underlätta bokslutsgranskning.

Sedan jag började på EY har jag nästan bara varit ute på löpande granskning hos våra kunder, med undantag för en bokslutsgranskning hos ett bolag som har brutet räkenskapsår. Den löpande granskningen innebär att gå igenom bolagets väsentliga processer, stämma av väsentliga konton och vi nyanställda har nästintill uteslutande fått gå igenom bolagets moms, arbetsgivaravgifter och källskatt.

Det är mycket att kontrollera: Vilka kostnader är inte momspliktiga? Varför visar inte arbetsgivaravgifterna exakt 31,42%? Hur hanterar bolaget inköp från annat EU-land momsmässigt? Och så vidare, och så vidare. Det är värdefullt att ha sina kollegor nära till hands, inte bara för frågor kring moms och sociala avgifter, utan också för hantering och uppsättning av systemet så att avstämningen kan ske så effektivt som möjligt.

På tal om kollegor, varje uppdrag då vi åker ut till kunden för att göra vår revision innebär ofta ett helt team av EY-medarbetare. Teamen brukar innefatta nedan personer (olika antal beroende på uppdragets storlek):

  • Kundansvarig – den som är påskrivande revisor (alltså den som i slutändan skriver under revisionsberättelsen).
  • Manager – även kallad revisionsansvarig och har arbetat flera år inom revision.
  • Senior – en person som har arbetat på EY i minst 2 år.
  • Staff – detta är vi! Nya medarbetare med mindre än 2 års erfarenhet.

Det är en bra mix på personer, både med olika lång erfarenhet men också i olika åldersspann.

Förutom den löpande granskningen koncentrerar alla vi nyanställda på kontoren i ”Hälsingholm” oss på vårt julspex inför kontorets kommande julfest. Det är tydligen tradition att alla nyanställda ska stå för någon form av underhållning denna kväll. Det råder stor nyfikenhet kring om vi i år kommer fega ur och köra inspelat material eller om vi kommer briljera i ett liveframträdande. Fortsättning följer…

Ha en härlig dag!
/Johanna Nilsson


Kommentera