Together we will build a better working world

Elin
Elin Mausén är en av koordinatorerna för Volunteering at work.

Jag vill passa på att puffa för EY:s mycket viktiga program Volunteering at work, ett initiativ som ger oss på EY möjlighet att lägga 16 arbetstimmar per år på en volontärinsats. Det du väljer att ägna dig åt kan antingen vara ett färdigt aktivitetspaket för någon av de organisationer som EY samarbetar med eller ett eget initiativ som du själv skräddarsytt för en organisation du själv brinner för. Det finns tre ansökningstillfällen per år. Jag tänker själv passa att söka nu när nästa möjlighet ges, innan den sista maj!

Jag, som tidigare har arbetat som volontär under studietiden, tycker att detta är ett fantastiskt initiativ från EY. Det säger verkligen något om ett globalt företag som tar ett ansvar och välkomnar och värdesätter ett stort samhällsengagemang hos medarbetarna.

För att få ytterligare information frågade jag Elin Mausén i min grupp, som är en av koordinatorerna för Volunteering at work.

Vad innebär Volunteering at work och varför bör man söka sig till programmet?

”EY ger medarbetarna möjlighet att på arbetstid göra en insats inom en ideell organisation. På så sätt kan du använda ditt engagemang och din drivkraft för att bidra till en positiv samhällsutveckling, samtidigt som du själv utvecklas och får nya erfarenheter.

Men du bör framförallt söka dig till Volunteering at work för att det är fantastisk roligt! Jag har själv fungerat som ledare för en grupp ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under två år. Efter varje träff är jag fylld med energi och roliga erfarenheter! Det är också ett tydligt sätt för oss att visa våra kunder att vi tar vårt samhällsansvar.”

Kan du ge exempel på några insatser som gjorts?

”Färdiga aktivitetspaket finns exempelvis för läxhjälp, svenska-träning och mentorprogram för unga som står utanför arbetsmarknaden. Du kan också höra av dig direkt till någon av organisationerna för att höra vilket behov av volontärer de har där du bor.”

Hur går det att kombinera sin volontärinsats med det stundtals höga arbetstempot?

”Du och organisationen kommer tillsammans överens om formerna för din insats. Vissa verksamheter kan ha önskemål om att volontärerna är med kontinuerligt för att exempelvis skapa trygghet i en grupp, medan andra önskar hjälp med punktinsatser, som att man håller i en föreläsning eller arrangerar ett studiebesök. Det går också att välja insatser som inte kräver så mycket förberedelser, exempelvis läxläsning.”

/Hanna


Kommentera