Förväntas jag vara fullärd när jag börjar på EY?

hanna_skattekurs
På skattekurs med kollegorna Mirna Mujic, Alexandra Holm, Martina Svahnström och Linnea Bennersten.

Jag vet att många, även jag själv, kan vara osäkra på om grundkunskaperna efter utbildningen verkligen räcker för att kunna jobba med revision. Du kanske har ringrostiga kunskaper i löpande bokföring, redovisningsprinciper, skatteregler för företag eller känner dig osäker på hur man arbetar med tabeller i Excel. Kommer detta att bli problem för dig när du börjar på EY?

Jag skulle direkt svara nej på den frågan av flera olika anledningar. För det första lär du dig väldigt mycket under tiden som du arbetar. Du hamnar i team med kompetenta och erfarna revisorer som hjälper dig att förstå uppgifterna och stöttar dig i ditt arbete. Det finns alltid personer att fråga på kontoret när du behöver hjälp och det uppskattas att du frågar, vilket gör att du lär dig och lättare förstår uppgiften nästa gång. Du har också alltid möjlighet att fråga din fadder – det är en fantastisk fördel att ha en sådan under ditt första år på företaget! Detta oavsett om det gäller praktiska frågor som Excel eller interna program eller rent revisionstekniska frågor när du helt har fastnat i en uppgift. Ofta är det nog lite lättare att fråga sin fadder, som du känner bättre och dessutom har en uttalad roll att stötta dig under ditt första år i arbetet.

Förutom det faktum att du alltid har möjlighet att ställa frågor finns det mängder med interna kurser, både webbaserade och på plats, som gör att du får en bredare kunskap inom olika områden. Jag har tidigare nämnt hur vi startade med en introduktionsutbildning i Stockholm och Spanien och efter det har jag även genomgått ytterligare utbildningar i Excel, de interna program som vi använder oss av samt EY:s revisionsmetodik och hur vi utför vår granskning. Nu senast har jag precis avslutat en tvådagars skattekurs här i Göteborg, vilken bland annat innefattade moms, sociala avgifter, bolagsskatt och massor av annan bra information för revisorer. Förutom utbildningen i sig var det roligt att träffa kollegorna från andra kontor, som jag inte har sett sedan utbildningsveckan i Spanien!

Så oroa dig inte för vad du kan och inte kan från utbildningen. Det är visserligen en startsträcka för att komma in i revisorsrollen, men en helt naturlig och framförallt rolig startsträcka!


 


Kommentera