Om förstagångsrevision, tidsplanering och fredagspub

Här är min kollega Robin och jag på kontoret.
Här är min kollega Robin och jag på kontoret.

Det här med tid verkar vara ett genomgående tema i mina inlägg. Inte supercharmigt på sätt och vis men faktum är att just tid går hand i hand med min gren inom EY – revision. I och med att kunden betalar för våra tjänster är det av stor vikt att vi gör vårt yttersta för att få timmarna att bli så innehållsrika som möjligt. Jag trivs med att arbeta under press och att eftersträva en hög grad av effektivitet Även om det kan vara svårt med nya arbetsuppgifter så är grunden densamma, att kunna hantera tidspress. Det är något att ha i åtanke om du blickar åt och vill söka dig mot en framtid som revisor, du bör kunna hantera pressade situationer.

Denna vecka har jag varit ute hos en, för oss, ny kund. Det vill säga ett företag som valt att anlita EY som revisorer för första gången. Det har varit lärorikt på flera olika plan (som vanligt med andra ord) men något som stuckit ut i och med denna förstagångsrevision är att hela teamet har varit nya inför företaget. Vanligtvis hamnar jag, som ny, i team där kollegorna varit med tidigare och har etablerat kontakt med och kunskap om företaget och dess medarbetare. Denna gång var alltså annorlunda,  vi alla var nya inför företaget.  Jag blev därmed en del av det första intryck som företaget får av EY som nya revisorer. Det har varit ett plus i kanten på veckan och extra roligt att vara med på en förstagångsrevision!

Åter till tiden. Oavsett vem man är så kan man inte styra över att dygnet har just 24 timmar. Något mer världsomfattande jämställt finns nog inte vid närmare eftertanke. Ekonom, snickare eller jurist, rolig som trist, alla har vi bara 24 timmar på ett dygn. Som jag nämnde är det viktigt vad vi gör med vår tid. Då arbetsdagarna tenderar att bli hektiska under vissa perioder så har EY varannan fredag en liten afterwork i ljusgården, kallad EY-puben. Där kan alla slappna av och mingla med kollegor från hela huset. Detta är en gren under Personalstiftelsen och olika avdelningar får i uppdrag att anordna tillställningen från gång till gång. Det innebär att bestämma ett tema, pynta, ordna musik som går hand i hand med temat och allmänt sköta ruljangsen (inkl. städning). Fredagspuben är ett väldigt uppskattat och ett roligt inslag där möjlighet ges till att umgås med kollegor, helt utan tidskoder, efter arbetsveckans slut.

Samma vecka som valet hölls i USA var det min avdelning, eller rättare sagt jag och mina nyanställda kollegor på avdelningen, som fått i uppdrag att ansvara för EY-puben. Temat för kvällen var USA, partipolitiskt oberoende. Kvällen var lyckad och med en inte alltför lång EY-historik att grotta i törs jag säga att det var den mest lyckade fredagstillställningen under min tid på EY.

Fredagsfika är obligatoriskt, den här gången ute hos en kund.
Fredagsfika är obligatoriskt, den här gången ute hos en kund. Charlotte, Isak, Ebba och Lovisa heter kollegorna.

Detta fredagsevent är en liten men ack så viktigt del i varför jag trivs så bra på EY. För mig visar det på att företaget värnar om mitt välmående och trivsel. Ett otippat drag är att jag och min kollega Max nu valts till ansvariga för Pub-sektionen. Det innebär delvis att vi ska planera, beställa och säkerställa att samtliga avdelningar som anordnar fredagseventet är insatta i hur kvällen går till, informera om de regler som finns och se till att de efterföljs. Känsla – vi ser fram emot detta uppdrag och det känns extra kul att bara efter ett halvår få möjlighet att engagera sig i något som bidrar till kollegors trivsel!

Jag känner att det är lätt att alltid lyfta allt som är bra, roligt och spännande. Garanterat har några av er kritiskt granskat våra texter och tänkt – allt kan inte vara kul, eller? Jag kan bara tala från egna upplevelser och visst har det hänt att jag haft en känsla som nog skulle kunna liknas vid den som nog uppstår av att gå i snöslask med flipflop: surt. Det har oavkortat handlat om frustration över det jag ännu inte kunnat, men belöningen när jag senare insett att jag erövrat kunskapen, då är känslan plötsligt flipflop i solsken, BRA. Med andra ord uppgår de dåliga känslorna inte på långa vägar till väsentliga värden utan veckorna är lärorika och roliga och jag skulle därför säga att det är en rättvisande bild ni får genom bloggen! 🙂


Kommentera