Utvecklande att bli specialist inom en bransch

johan-1
TMT-hatten på: Building a better working world!

Vill du bli specialist inom teknologi, media och telekom, energi, industriella produkter, finansiella tjänster eller läkemedel? Allt eftersom veckor går och strategimöten betas av märker jag allt tydligare att EY har fokus på marknadssegment. Som konsult är man ”taggad” till ett specifikt segment, vilket betyder att man jobbar till största delen med kunder inom en viss bransch. Själv tillhör jag segmentet Technology, Media & Telecommunications (TMT). Vi har nyligen haft ytterligare ett team segment-brett ”TMT Market Segment Meeting” och nu  ska jag alldeles strax kila in på vårt TMT-veckomöte. Kul och inspirerande!

Vi har fått en ny EMEIA-chef inom Transaction Advisory Services och det är helt klart ett tydligare fokus emellan avdelningarna på olika marknadssegment. Som analytiker får man ändå lov att hjälpa till lite på olika uppdrag inom de andra segmenten, där det behövs resurser helt enkelt. Det kan vara bra på det sättet att man får bredda sina kunskaper och även få chansen att arbeta tillsammans med kollegor du normalt sett inte arbetar med. Men jag ser helt klart fördelar med att huvudfokus ligger på det segmentet jag är ”taggad” till. Jag läser många rapporter, skriver många analyser och gör många värderingar inom just ”min” bransch, vilket gör att jag får bra koll på marknaderna och konkurrerande bolag. Man skapar sig en form av expertis helt enkelt. Det är positivt för både min egen utveckling, avdelningens effektivitet och självklart för kunden. Vi konstaterar i möten hur snabbt utvecklingen går inom just TMT och hur spännande det är. Det blir därför ännu viktigare att skaffa sig expertkunskaper för att kunna vara relevant inför kunder.

Nu kör vi!

/Johan


Kommentera