Jag är jättebra på att ta kritik … eller?

Jag och Ester Muinonen, som höll i kursen.
Jag och Ester Muinonen, som höll i kursen.

Ledarskap, sociala färdigheter och ett team som jobbar tillsammans är viktiga ingredienser när vi ska serva våra kunder på bästa sätt. I förra veckan var vi därför inbjudna till en tre timmar lång tränings-session fokuserad på ”Creating Client Connections”, som hölls av Ester Muinonen från vårt Talent team (HR). Inför träningen blev vi ombedda att utvärdera våra egna sociala egenskaper, ledarskapsegenskaper och hur vi tror att vi beter oss ett arbetssammanhang samt även respondera till samma undersökning för våra kollegor.

Du känner igen frågorna. ”hur beter jag mig i en grupp?” ”tar jag ofta en ledarroll?” ”är jag bra på att ta till mig relevant kritik?”

Du känner också igen vissa av svaren många, inklusive jag själv, nästan automatiskt ger: ”Jag känner att jag ofta tar en ledarroll”, ”jag tar ansvar i en grupp” och ”jag är bra på att ta åt mig kritik”… osv.

Att få veta hur kollegorna uppfattar en är nyttigt.
Att få veta hur kollegorna uppfattar en är spännande och nyttigt.

Frågorna kan ibland kännas självklara, men tänker man efter så är de ganska utmanande och kräver lite eftertanke. Visst kan utbildningar som dessa kännas inspirerande till en början, men en känsla av att ”det här har jag gjort förr” kan också rimligen infinna sig. Jag tror att det är ganska vanligt bland deltagarna. Men när det väl blir diskussion kring olika ämnen som rör ens eget och andras beteenden och när man får tillbaka resultatet av vad kollegorna faktiskt har fyllt i för egenskaper på en själv baserat på ca 100 snarlika frågor – ja, då blir det faktiskt genast intressant. Hur ens kollegor uppfattar en är man ju självklart spänd på att få veta.

Jag ska inte sticka under stol med att resultatet kom som något av en överraskning. Jag hade inte placerat mig själv inom samma ”beskrivning” som mina kollegor placerat mig, och en liknande situation uppstod för flera i gruppen. Det förvånade mig eftersom att man, ja, tror ju att man generellt ger ett visst intryck och uppfattas så. Men undersökningar som denna kan alltså ge en mer nyanserad bild.

Resultatet är ju inte på något sätt ett facit, utan visar egentligen bara på det naturliga och hälsosamma i att det bland en grupp av människor med olika bakgrunder, erfarenheter och inte minst intern ranking helt enkelt finns olika personligheter. Tråkigt vore det väl annars!

Nu kör vi!

/Johan


Kommentera