Att hitta rätt riktning i karriären

IMG_3850Varje år sätter alla på EY mål för sin utveckling och det egna arbetsområdet. I samband med Year End Review, då målen utvärderas, frågade min counselor (en karriärcoach eller mentor som varje medarbetare på EY har) vad mitt mål i karriären är och vad jag ser som mitt nästa steg för att komma dit.

Frågan var svår att svara på eftersom det är så många bitar av arbetslivet som jag ännu inte har provat på. Jobbet på EY är mitt första ”riktiga” jobb efter examen och därför har jag hittills enbart sett verkligheten ur en konsultorganisations perspektiv. För att jag skulle få fler erfarenheter så kom min counselor på den briljanta idén att ta med mig på ett heldagsbesök hos en kund, och utforma det som en dag på en praktikarbetsplats, något vi alla har fått uppleva under studietiden.

För ett par veckor sedan var det dags, och jag åkte iväg till kunden. Jag fick ett schema för dagen där möten med olika personer inom HR var inbokade (eftersom jag jobbar som konsult inom området personal och förmåner). Varje möte bidrog med en egen liten pusselbit i en svåröverskådlig helhet av dagligt arbete. Samtliga personer på Fortum värme var mycket vänliga och jag fick en mycket positiv bild av både yrket och Fortum som arbetsgivare.

Till sist vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla personer som tog sig tid att prata med mig under dagen och visa mig delar av vad deras jobb går ut på. Jag tackar också min counselor för ett mycket bra initiativ och för en mycket lärorik dag!


Kommentera