Fördelen med att vara nybörjare

Att vara nybörjare är en bra sak.
Att vara nybörjare är en bra sak.

Att få ett externt perspektiv är en av anledningarna till att våra kunder efterfrågar våra tjänster. Som oberoende extern part har vi möjlighet att se saker på ett annat sätt, vilket kan vara svårt att se om man arbetat i en organisation under en lång tid. Det är samma svårighet som uppstår när man till exempel ska försöka korrekturläsa sin egen uppsats, man kan innehållet till 100 % men kan ha svårt att se vissa detaljer. I förlängningen betyder det att man som extern part har lättare att ifrågasätta vedertagna ”sanningar”. Det vill säga peka på elefanten i rummet som alla känner till men av olika skäl inte tar pratar om. Genom att till exempel bara ställa frågan ”varför” några gånger vid rätt tillfällen kan man få igång en diskussion som utmanar hur saker görs i organisationen. Under den senaste månaden har jag arbetat för att sätta mig in i mitt nya projekt. Rent konkret har jag dels skrivit våra projektdirektiv, det vill säga vad vi ska göra, vem som ska göra det, när och varför. För att förstå det har jag behövt ställa frågan ”varför” massa gånger, men ibland har jag faktiskt även använt att jag är ny till min fördel genom att säga varför några extra gånger bara för att utmana och se vad svaret blir.

På ett personligt plan har jag gått med i ett mentorprogram via vilket jag har fått en mentor som jag kommer att träffa på regelbunden basis under ett års tid. Det ska bli riktigt spännande och intressant att få ett externt perspektiv på mina målsättningar och karriär. Finns det detaljer som jag inte ser? Förmodligen, det är det som ska bli så spännande att ta reda på.

Veckans nybörjartips: Ta tillvara på tillfället om du är ny i ett sammanhang och våga fråga varför.


Kommentera