Varför är inte den ena dagen den andra lik?

Några av oss i teamet för studentrelationer och rekrytering efter "Escape room".
Några av oss i teamet för studentrelationer och rekrytering efter aktiviteten ”Escape room”.

Den här veckan har jag varit ute hos kunder som verkar i helt skilda branscher. Jag har bland annat arbetat med en stiftelse som äger fastigheter, ett delgivningsföretag och ett bemanningsföretag. I och med att företagens verksamhet skiljer sig åt blir det väldigt varierande hur jag jobbar.

Exempelvis skiljer det sig i hur intäkterna genereras. I ett fastighetsbolag är det tillgångarna och i ett bemanningsföretag är det personalen. Detta innebär att det är olika saker som blir väsentliga och även om man granskar intäkterna så yttrar det sig olika då verksamheterna är så skilda.

Det som ytterligare gör yrket varierat är mötet med människor. Varje gång jag är ute hos kund träffar jag och pratar med människor som jag tidigare aldrig träffat. Människomötet i sig tycker jag är spännande och gör yrket mer stimulerande.

Utöver mina ordinarie arbetsuppgifter har jag varit på en inspirationsdag tillsammans med övriga studentansvariga i Sverige. Vi träffades i Stockholm och det var riktigt trevligt och givande där vi blandade workshops med föreläsningar och diskussioner. På kvällen gjorde vi en teamaktivitet som kallas ”escape room”. Det gick ut på att vi blev instängda i olika temarum och fick ta oss ut genom att lösa ett mysterium med hjälp av ledtrådar. Som tur var kom vi alla ut till slut!


Kommentera