Volunteering at work gav Anna chans att volontärarbeta på arbetstid

Anna Braunschweig
Anna Braunschweig

Jag tog en pratstund med Anna Braunschweig, som har tagit chansen att göra en volontärinsats på arbetstid i EY:s program Volunteering at work. Till vardags arbetar hon med skattefrågor, men under ett år har hon dessutom varit mentor till en ung person.

Vad är Volunteering at work?

Det innebär att du som EY-medarbetare har möjlighet att använda 16 timmar av din arbetstid under ett år för en valfri volontärinsats inom en ideell organisation. Det är ett utmärkt sätt att använda sitt samhällsengagemang och driv för en positiv sak. Det går att ansöka om att delta vid tre tillfällen under året: september, januari och maj.

Varför har du valt att engagera dig i Volunteering at work?

Idag lever vi i ett föränderligt samhälle där människan sätts på prov på alla möjliga sätt. Att vilja bidra till en positiv samhällsutveckling är för mig en självklarhet och att få göra det genom mitt arbete är perfekt. Jag valde att engagera mig inom Mentor, vilket är en ideell verksamhet som erbjuder mentorskap till ungdomar. Under en ettårsperiod har jag varit mentor åt en 16-åring vid namn Amra. Amra och jag hade förmodligen aldrig träffats om det inte vore för mentorskapet och det har varit ett givande och lärorikt år för oss båda. Vi har haft väldigt kul tillsammans, fått göra saker genom organisationen och träffats bara vi två tillsammans. Mentorskapet går ut på att mentorn ska agera som en vuxen kompis. Processen börjar med att man blir matchad med en ungdom. Matchningen tar stöd i liknande intressen och därefter är det bara att börja umgås. Tjejer blir matchade med tjejer och killar med killar. Jag kan verkligen rekommendera att ansöka om att bli mentor!

Vad kan medarbetarna välja att göra inom ramen för Volunteering at work?

Alla insatser görs genom ideella organisationer och syftet är att bidra till en positiv samhällsutveckling. Medarbetarna kan antingen välja ett färdigt aktivitetspaket, eller utforma ett eget initiativ.

Ett aktivitetspaket innebär att medarbetaren väljer mellan färdiga förslag på volontärinsatser, som EY har tagit fram tillsammans med ett antal organisationer. Exempel på aktiviteter är att delta i läxläsningsprojekt, vara mentor eller att vara med och utbilda högstadieelever i entreprenörskap genom kursen design och produktutveckling.

Den som hellre vill kan i stället själv söka upp en ideell organisation och be om att få göra en volontärinsats. Det kan vara en organisation som man känner ett särskilt engagemang för eller någon av de organisationer som EY redan ingått samarbete med.

Hur fungerar det att kombinera volontärinsatsen med ett intensivt arbete?

I och med att vi som EY-medarbetare har möjligheten att lägga ner arbetstid på en volontärinsats, tycker jag att så många som möjligt bör ta den chansen. Under ett år bör man ha tid att lägga ner sina 16 timmar, jag har inte tyckt att det har varit ett problem. Jag tror det handlar om så mycket annat i livet – att kunna planera sin tid lite extra när det verkligen gäller och behövs!

Hur länge har du jobbat på EY?

Under en utbytestermin inom min kandidatutbildning gjorde jag ett internship på EY i Tyskland. Det var på skatteavdelningen. Jag arbetade även en tid med individbeskattning och plöjde tyska skattedeklarationer. Sedan saknade jag Sverige och ville dessutom plugga lite mer, så då flyttade jag till Lund. Jag hade under tiden en bra kontakt med EY Sverige och det tog inte lång tid förrän jag satte min fot på Malmökontoret. Under mastern arbetade jag deltid på skatteavdelningen i Malmö, främst med individbeskattning och koordinering av stora kunduppdrag. När jag började närma mig slutet av utbildningen fastnade jag för internprissättning (Transfer Pricing) och fann min plats i Malmös TP-team, där jag numera arbetar heltid sedan ca 1,5 år tillbaka.

Vad är dina främsta arbetsuppgifter?

Området Transfer Pricing lyder under internationell beskattning. För att ett bolag ska omfattas av transfer pricing-reglerna måste man ingå i en internationell koncern och bedriva gränsöverskridande verksamhet. I Sverige har vi sedan 2007 dokumentationskrav för Transfer Pricing och Skatteverket följer OECD:s riktlinjer om hur koncerninterna transaktioner ska dokumenteras för att visa på marknadsmässiga villkor. OECD driver ett projekt som förkortas BEPS – Base Erosion Profit Shifting, vilket syftar till att minska möjligheterna till avancerad skatteplanering, motverka urholkade skattebaser och förebygga vinstförflyttning till lågskatteländer. Internationell beskattningsrätt är ett föränderligt område vilket leder till ett ökat intresse och en ökad medvetenhet hos våra kunder. Vi bistår kunderna med planering, modellering av metoder, policy-projekt, avtalshantering och framförallt dokumentationsarbete av koncerninterna transaktioner.


Kommentera