Global Talent Hub – GTH

I förra veckan hade vi frukostmöte om hur vi bättre skall ta vara på samarbetet med en resurs vi kallar för GTH. Detta är vårt kontor i Indien som vi har samarbete med, ett samarbete vi arbetar aktivt med att förbättra. Vi är en global firma och det är något som är viktigt att ta vara på för att uppnå bästa och mest effektiva resultat. För att vi i Sverige inte skall få för hög arbetsbelastning kan de hjälpa oss med saker som de i många fall gör mycket mer effektivt än vad vi gör. Det är väldigt intressant samarbete och man får lära sig hur man kan effektivisera sitt arbete samt hur det är att arbeta med en annan kultur.

I höstas var två tjejer från GTH här hos oss och arbetade, Uruvashi och Ruchika. Detta gav oss en närmre kontakt med GTH och mer insikt i vad de kan hjälpa oss med. De är mycket disciplinerade och kunniga i våra arbetsprogram och även i andra program såsom excel. Det är väldigt berikande att arbeta tillsammans och vi har mycket att lära av varandra.

Jag ser en framtid i detta arbetsätt och glädjs åt att vi tar vara på att vi är ett globalt företag med väldigt mycket kunskap runtom i världen.


Kommentera