Hur går ett slutrevisionsmöte till?

Under förra veckan deltog jag i mitt första slutrevisionsmöte. Då jag själv varit nyfiken på hur det egentligen går till så tänkte jag dela med mig av upplevelsen.

Kunden vid detta möte var ett företag i en relativt nischad bransch. Mötet inleddes med att diskutera omvärldsfaktorer och marknadsfaktorer som påverkar branschen. Hur aktuell denna typ av diskussion blir på en slutrevision beror givetvis på vilken bransch kunden är verksam i. Vidare gicks räkenskaperna igenom, i detta fall främst genom att diskutera en branschspecifik analys som jag förberett inför mötet. På grund av företagets verksamhet fanns det mer relevanta branschspecifika nyckeltal som kunde diskuteras istället för de mer generella nyckeltal som vanligtvis upplyses i årsredovisningar. Lönsamhet och likviditet kopplat till finansiering var bland annat frågor som togs upp.

Avslutningsvis diskuterades mer övergripande frågor såsom ett framtida generationsskifte och ägarnas privatekonomi som också påverkas av företagets lönsamhet.

För mig var det intressant att få ett ansikte på ägarna bakom räkenskaperna och höra vad som var viktiga frågor för dem. Deras främsta fundering var inte årsredovisningens utformning utan istället hur det framtida generationsskiftet skulle bli genomförbart. Där upplever jag att många kunder upplever en stor nytta med revision, att ha en möjlighet att bolla frågor kring företagandet och inte bara få en kvalitetsstämpel på årsredovisningen.


Kommentera