Är det mycket hierarki?

Karriärstrappan
Karriärstrappan

Igår när jag fikade med en kompis fick jag frågan om vi har mycket hierarki på mitt jobb. Mitt svar var kort och gott: Ja, vi har hierarki på ett visst sätt men det är till det bättre.

Hos oss på EY har vi en struktur där man börjar som Staff för att sedan bli Senior, Manager, Senior Manager och slutligen Executive Director eller Partner. Om man ser till sin personliga karriär tycker jag att fördelen är att man hela tiden kan ta fasta på och få någon slags bekräftelse på sin utveckling inom företaget. Dessutom innebär nya ”roller” att du hela tiden får nya utmaningar och nya uppgifter. Det är inte så att du tragglar samma uppgifter år ut och år in, men självklart har du nytta av de kunskaper du fått från de uppgifter du gjort tidigare år.

Det jag tycker är den största fördelen med den typ av hierarki vi har är att man som ny känner sig trygg. Vi jobbar som jag tidigare skrivit i team och där är de som är seniors min närmsta kontakt och stöttepelare. Om jag känner mig osäker på något eller inte vet hur jag skall gå tillväga kan jag alltid gå till seniorn på det uppdraget och be om hjälp eller vägledning. De är även de personer som kollar igenom det arbetet man gjort, det är alltså inte så att när jag gjort en granskning hänger allt på mig.

Samtidigt som det är en hierarki är det platt organisation på sitt sätt och jag tycker att dörrarna är öppna. Kanske någon slags försvenskad hierarki 😉


Kommentera