Vad är egentligen Transfer Pricing?

Transfer Pricing?

På skatteavdelningen i Göteborg arbetar vi med individbeskattning, bolagsbeskattning, moms och internationella skattefrågor. Jag arbetar med internationella skattefrågor och arbetar mestadels med ”transfer pricing” eller som det på svenska heter ”internprissättning”.

Enkelt förklarat handlar transfer pricing om prissättning på transaktioner som sker mellan bolag inom samma koncern. Prissättningen på varor eller tjänster som säljs mellan bolag i samma koncern ska vara ”marknadsmässig” d.v.s. priset ska motsvara ett pris som oberoende företag sätter på liknande varor eller tjänster. Flertalet transaktioner är unika och det kan därför vara svårt att hitta liknande oberoende transaktioner att jämföra med för att finna ett marknadspris. Inom transfer pricing finns därför olika prissättningsmetoder som man kan använda för att finna ett så ”korrekt” pris som möjligt.

Uppskattningar visar på att mer än 70 procent av världens världshandel sker mellan bolag inom samma koncern. Interna transaktioner kan omfatta produkter av alla dess slag samt exempelvis arkitekttjänster, transporttjänster, supporttjänster, försäkringar, lån, ja ni förstår galoppen, det finns en del interna transaktioner som multionationella bolag bör ha koll på för att ligga in linje med riktlinjer och bestämmelser på området.

Vi som arbetar med transfer pricing på EY arbetar delvis med att upprätta dokumentationer som visar för skattemyndigheter att koncernen använder ”marknadsmässiga” priser vid prissättning av sina interna transaktioner. Vi arbetar också med olika interna styrdokument avseende transfer pricing. En annan stor del är att se över bolags transfer pricing strukturer och anpassa dessa efter bolagens behov och nuvarande riktlinjer och bestämmelser.

Transfer pricing är ett otroligt stort, spännande och roligt område. Man får möjligt att möta många spännande stora multinationella bolag lokaliserade i alla världens hörn men även mindre bolag med ett dotterbolag eller en filial utomlands.

Hör gärna av er om ni har några frågor.

Ha det gott så länge!

Klicka här för mer information om EY och Transfer Pricing


Kommentera